Nejčastější dotazy z provozu školní družiny – 29 – přihláška do školní družinySdílet na sociálních sítích

Můžeme po rodičích požadovat přihlášku na příští školní rok už letos v červnu? Má nám nejspíš nastoupit více dětí a potřebovala bych znát přesný počet kvůli úvazkům.

Barbara B.

Odpovídá: Filip Sedláček, DiS.
(vedoucí vychovatel, šéfredaktor portálu)

Stanovená forma přihlašování účastníků k zájmovému vzdělávání je zcela v kompetenci každé školy. Zápisové lístky již nejsou povinnou školní dokumentací a přihlášky nejsou legislativně upraveny jak co do podoby a formy, tak do termínu odevzdání.

Obsah a podobu písemné přihlášky, stejně jako podmínky přihlášení k zájmovému vzdělávání a další náležitosti upravuje řád školní družiny ratifikovaný ředitelem/ředitelkou školy.

Metodický pokyn k postavení, organizaci a činnosti školních družin k zápisovým lístkům a přihláškám praví:

Zápisové lístky do školní družiny byly zrušeny jako povinná dokumentace ŠD, neboť jejich použití nevyplývá ze zákona. Doporučuje se však zvážit, zda je nadále používat – ve vhodné, upravené podobě – jako interní dokument ŠD. Dávají vychovatelkám prokazatelné informace o zdravotním stavu žáka, o době
a způsobu odchodu ze ŠD, příp. i další důležité informace. Zápisové lístky mohou být součástí nebo obdobou přihlášky žáka do ŠD.

Čl. 6, odst. 2.

V praxi nic nebrání tomu, abyste přihlášku požadovali již v červnu. Otázkou však zůstává, jaký výsledek od tohoto opatření očekáváte.

Mnoho rodičů v květnu/červnu ještě neví, zda bude školní družinu v příštím školním roce využívat. Proto část z nich dítě nepřihlásí a přihlášku podá v případě potřeby až v září, kdy ji samozřejmě můžete již odmítnout z důvodu plné kapacity. Jiní rodiče však naopak z obavy o to, že v září by již místo nebylo dítě přihlásí již v červnu, následně zjistí, že družinu potřebovat nebudou a proto jej v září obratem odhlásí.

Počty přihlášených účastníků, které v červnu získáte tak budou mít mizivou vypovídací hodnotu o podobě následujícího školního roku a podobných či stejných výsledků byste dosáhli pomocí předběžné přihlášky/dotazníku.

Zcela rozumím tomu, že včasná informace o přesném počtu účastníků je pro školní družiny zásadní. Odvíjí se od ní počet otevíraných oddělení, rozhodnutí o přijetí nových, či naopak neprodloužení smlouvy některých stávajících vychovatelů, úprava úvazků, potřeba podání žádostí o výjimky u zřizovatele aj. Více k tomuto tématu zde, zde a zde.

Bohužel si však osobně nejsem vědom opravdu funkčního a elegantního způsobu, jak tuto situaci řešit, využívám tedy ve své praxi kombinaci předběžných přihlášek a kvalifikovaného odhadu. V případech, kdy se realita od očekávání zásadněji liší, nezbývá, než řešit vše operativně „za pochodu“.

Máte také dotaz?
Napište na redakce@nasedruzina.cz


Reklama