Nejčastější dotazy z provozu školní družiny – 1 – výpočet PHmaxSdílet na sociálních sítích

„Budu moc vděčná za odpověď ohledně PHmaxu. Chápu správně, když máme 4 oddělení ŠD, dle PHmaxu 97,5 hodin na celou ŠD, že se máme vejít do tohoto čísla?“

Iveta S.

Odpovídá: Filip Sedláček, DiS.
(vedoucí vychovatel, šéfredaktor portálu)

Výpočet PHmax jako takový je relativně přímočarý a jednoduchý, nejčastěji se vychovatelé ztrácí spíše v metodice, která obsahuje mnoho výjimek a dodatečných pravidel. Toto téma by si jistě vysloužilo samostatný článek o rozsahu několika stran, ideálně zodpovězený právníkem z oboru školství, či školním inspektorem.

Základní výpočet:

x/27=y

kde:
x je počet všech žáků přihlášených do ŠD k pravidelné docházce
27 je maximální průměrný počet žáků v oddělení, stanovený metodikou
y je po zaokrouhlení nahoru počet oddělení, které lze zřídit

Tabulka:

Po získání výsledku (v našem příkladu značeném y) nahlédneme do příslušného řádku tabulky, kde zjistíme maximální počet hodin přímé práce (PP) všech vychovatelů dohromady za týden, tzv. PHmax.

Tabulka PHmax

Součet hodin přímé práce všech vychovatelů týdně tudíž může být nižší, ale nesmí být vyšší, než toto číslo.

Jak vedoucí vychovatel/ka či zástupce/zástupkyně ředitele/ky hodiny mezi vychovatele rozdělí, je v podstatě lhostejné, relevantní je pro tyto potřeby pouze finální součet. Je však potřeba zohlednit, zda ve vaší škole k plnému úvazku patří 28, 29, či 30 hodin přímé práce a také pokrácený počet hodin PP vedoucí/ho vychovatele/ky.

Příklad z praxe:

Družina v předchozím roce měla přihlášených 240 žáků, hodnota (y) tedy činila 8,88. Zřízeno bylo 9 oddělení, přijato 9 vychovatelek, jejichž součet hodin PP činil 217 hodin. PHmax byl tedy splněn, protože limit pro devět oddělení je 227,5.

V následujícím školním roce se do ŠD však přihlásilo pouhých 205 žáků, hodnota (y) tak činila jen 7,59 a zřízeno tedy mohlo být pouze 8 oddělení. Úvazky z předchozího roku tak musely být pokráceny o minimálně 22 hodin PP, tj. o téměř jeden celý úvazek a zároveň musel být propuštěn jeden z vychovatelů a jeho oddělení rozpuštěno pro doplnění ostatních.

Výjimky a zvláštní případy:

Metodika PHmax stanovuje celou řadu výjimek z pravidla a zvláštních případů, např.

  • Pokud má vaše družina méně než 4 oddělení, platí pravidla trochu jiná
  • Pokud máte některá oddělení zřízena dle §16, tzv. „speciální“ oddělení, je potřeba si také metodiku detailně nastudovat
  • Pokud máte výjimku od zřizovatele, může být průměrný maximální či minimální počet žáků v oddělení jiný, řídí se pak kapitolou 6 metodiky

Kdy počítat a jak výpočet vykázat:

Zde nastává trochu rozpor. Reálný počet přihlášených účastníků zjistíme obvykle v polovině září, kdy už jsou vychovatelé přijati a v plném pracovním nasazení. Dodatečné propouštění je pak velmi nepříjemné a pro ředitele administrativní noční můra. Některé školy právě proto požadují závazné přihlášky do ŠD již v červnu. Tak či tak je potřeba mít vše v pořádku pro říjnový výkaz Z 2-01.

Máte také dotaz?

Napište na redakce@nasedruzina.cz


Reklama