Nejčastější dotazy z provozu školní družiny – 13 – Počet účastníků zapsaných v oddělení školní družinySdílet na sociálních sítích

Mám v družině zapsaných přes 40 dětí. Platí, že nesmí být fyzicky přítomno více jak 30. Děti odchází a vrací se na kroužky průběžně. Projde to takto u inspekce?

Alexandra R.

Odpovídá: Filip Sedláček, DiS.
(vedoucí vychovatel, šéfredaktor portálu)

Jsou-li tito žáci opravdu zapsaní, je to samozřejmě zcela špatně. Zde si někdo (snad i úmyslně) nesprávně vyložil §2 Vyhlášky o zájmovém vzdělávání, která hovoří o pravidelné, pravidelné denní, nepravidelné a příležitostné docházce. Je-li žák zapsán v třídní knize, musí být zároveň zapsán k pravidelné denní docházce; počet takových žáků nesmí překročit číslici 30.

Minimální a maximální počet zapsaných účastníků

Vyhláška o zájmovém vzdělávání (74/2005 Sb.) jasně uvádí minimální i maximální počty účastníků zájmového vzdělávání ve školní družině přihlášených k pravidelné denní docházce v souladu s metodikou PHmax a to následovně:

  • minimální průměrný počet účastníků na jedno oddělení je 20 (výjimku tvoří školní družiny se třemi a méně odděleními)
  • maximální počet účastníků zájmového vzdělání v jednom oddělení je 30
  • v případě, že průměrný počet účastníků na oddělení přesahuje 27, lze zřídit další oddělení
  • z maximálních i minimálních počtů lze udělit výjimky, maximální počet účastníků s výjimkou je dle PHmax 34

Pravidelná, nepravidelná a příležitostná docházka

§2 vyhlášky dále uvádí, že školní družinu mohou navštěvovat i žáci, kteří nejsou přihlášeni k pravidelné denní docházce. Tito žáci nejsou zapsáni v třídní knize a do výše uvedených hodnot se tak nezapočítávají.

Pravidelná denní docházka

Účastník navštěvuje ŠD minimálně 4 dny v týdnu po dobu pěti po sobě jdoucích měsíců, je zapsán v TK

Pravidelná docházka

Účastník navštěvuje ŠD minimálně jednu hodinu týdně či dvě hodiny za dva týdny po dobu pěti po sobě jdoucích měsíců

Nepravidelná a příležitostná docházka

Účastník navštěvuje ŠD v jiném (nižším) rozsahu, než u pravidelné a pravidelné denní docházky

Máte také dotaz?
Napište na redakce@nasedruzina.cz


Reklama