Time management jako pomocník vychovatele

Time management neboli řízení času je pomocníkem, který podporuje efektivitu práce. Přináší nejen vhodné rozvržení jednotlivých úkolů a časů, ale i plánování volného času vychovatelů a přímé i nepřímé pedagogické činnosti. Přispívá tak nejen k efektivnímu využití času, ale i celkové pohodě vychovatelů i ostatních participantů. V neposlední řadě také podporuje rovnováhu mezi prací a osobním životem. V tomto článku […]

... Více...

Stres jako součást profese vychovatele

Profese vychovatele ve školní družině patří k pomáhajícím profesím, jedná se o náročnou práci, ve které řešení nepříjemných či konfliktních situací a práce s/pod tlakem může být téměř na denním pořádku. Mnoho vychovatelů je vystaveno tlaku či mají omezený čas pro sebe a relaxaci.V dnešním článku naleznete tipy na to, pracovat se stresem a jak […]

... Více...

Jednání s rodiči

Mezi vychovateli se často říká: „S dětmi se vždy lze nějak dohodnout, s rodiči je to však horší.“ A mnohdy je to bohužel pravda. Při naší práci se styku s rodiči dětí nevyhneme. Některá setkání jsou příjemná, jiná nikoliv. Přicházíme s nimi do styku denně – při předávání dětí, při třídních schůzkách, při společných akcích, […]

... Více...

Komunikace jako klíč k efektivní týmové spolupráci

V dalším díle seriálu „Efektivní týmové spolupráce“ se zaměříme na klíčovou dovednost, kterou je komunikace. Poodhalíme si praktické tipy verbální i neverbální komunikace a také se zaměříme na jednotlivé participanty týmové komunikace. Benefity týmové komunikace V úvodu článku se zaměříme na benefity komunikace v týmu. Za zásadní bod považuji to, že přispívá k vytváření příjemného pracovního prostředí a budování pracovních […]

... Více...

Syndrom CAN, aneb zanedbávané a zneužívané dítě

V dnešním článku se zaměříme na děti trpící tzv. syndromem CAN (z anglického Child Abuse and Neglect). Zneužívání a zanedbávání dětí je dalekosáhlým problémem, který způsobuje trauma narušující vývoj mozku a přinášející dlouhodobé fyzické, emocionální a behaviorální obtíže v budoucím dospělém životě. Pochopení příznaků a rizikových faktorů špatného zacházení s dětmi může pomoci odborníkům v oblasti péče […]

... Více...

Podpora kolegiálních vztahů pro efektivní týmovou spolupráci

Definici pozitivních kolegiálních vztahů na pracovišti každý z nás vnímá jinak. Někteří tak označují situaci, kdy na pracovišti neřeší konfliktní situace. Jiní považují za pozitivní takový vztah s kolegy, kdy spolupráce přeroste v přátelské pouto a vídají se i mimo pracovní prostředí. Další skupinou jsou lidé, kteří nad těmito vztahy ani příliš nepřemýšlí, jelikož vše „tak […]

... Více...

Jak pracovat s náročnými situacemi při výchově dětí: ADHD

V dalším díle se nyní zaměříme na obtíže spojené s ADHD (anglicky attention deficit hyperactivity disorder) u dětí ve školních a výchovných institucích. Děti s poruchou pozornosti/hyperaktivitou (ADHD) zažívají na své cestě k úspěchu více překážek než průměrné, zdravé děti. Příznaky ADHD, jakými jsou neschopnost dávat pozor, potíže se sezením po delší dobu, či potíže s ovládáním […]

... Více...

Supervize a intervize jako nástroje pro efektivní týmovou spolupráci

V minulém článku jsme si objasnili benefity a jednotlivé složky efektivní týmové spolupráce. Dnešním tématem jsou nástroje týmové spolupráce – supervize a intervize. Úvodní terminologie Nejprve si objasníme tyto dva termíny, jelikož často dochází k jejich záměně. Supervize Supervize je doslova překládaná jako „nadhled“. Označujeme takto nástroj efektivní týmové spolupráce, při kterém do pracovního kolektivu dochází […]

... Více...

Jak pracovat s náročnými situacemi při výchově dětí: Obtíže spojené s jídlem

V novém díle se nyní zaměříme na obtíže spojené s jídlem u dětí ve školách a školních družinách. Nebudeme hovořit pouze o specifické diagnostické kategorii onemocnění poruch příjmu potravy, nýbrž nahlédneme do problematiky v širším kontextu obtíží spojených se stravováním u dětí, které k nim mohou přispět. Výchovné instituce mohou pozitivně přispět k budování a přijetí zdravého životního […]

... Více...

Úvod do efektivní týmové spolupráce

Efektivní týmová spolupráce je jedním z klíčových prvků pro vytvoření a udržení pozitivního klimatu ve školních družinách. Vychovatelky každodenně čelí několika úkolům a výzvám, pro které je nutná spolupráce mezi jednotlivými členy týmu. V dnešním článku se dozvíte nejen definici efektivní týmové spolupráce, ale hlavně její význam v prostředí školních družin a několik praktických tipů – aneb jak […]

... Více...