Nejčastější dotazy z provozu školní družiny – 33 – přijímání nových vychovatelůSdílet na sociálních sítích

Píši vám jako začínající vychovatelka ve školní družině. Ráda bych se dozvěděla více informací ohledně procesu výběru nových vychovatelů ve školách, zejména jak probíhá pohovor a jaká jsou hlavní kritéria, která škola bere v potaz při výběru kandidátů. Slyšela jsem, že usadit se někde bez předchozích kontaktů není jednoduché.

Petra N.

Odpovídá: Filip Sedláček, DiS.
(vedoucí vychovatel, šéfredaktor portálu)

Dostupnost volných míst ve školní družině se nepochybně zásadně liší dle lokality, z mojí zkušenosti z hlavního města školy běžně zveřejňují inzeráty na specializovaných serverech (Jobs, Učitelské noviny apod.), na sociálních sítích a na svých webových stránkách. Odpověď na takovýto inzerát by měla vždy obsahovat krátký motivační dopis, kde shrnete kdo jste, jaké je vaše vzdělání a praxe a proč píšete právě do této školy. Nedílnou součástí je strukturovaný životopis v příloze, ideálně ve formátu PDF či ve formě excelové tabulky.

Splňujete-li prvotní očekávání a je-li pozice stále volná, jste přizváni k přijímacímu pohovoru. Ten obvykle vede zástupce ředitele.

Při pohovoru očekávejte relativně přátelskou neformální atmosféru (škola není korporát), dávejte si však i přesto pozor na jazyk. První dojem hraje obrovskou roli. Snažte se působit přirozeně a přiměřeně sebevědomě. Hromádka nervů nezapůsobí jako někdo, kdo by dokázal řídit kompetentně skupinu dětí, naopak přehnané sebevědomí může být vnímáno jako překážka pro budoucí vztahy na pracovišti.

Zákonné předpoklady

První, co si bude vedení školy zjišťovat, je vaše kvalifikace. O kvalifikačních předpokladech pro práci vychovatele si můžete přečíst ve stejnojmenném článku. Nekvalifikovanost není překážkou k přijetí, avšak zákon praví, že škola vždy musí dát přednost kvalifikovanému kandidátovi. Tzn. že v první řadě bude přijat kandidát kvalifikovaný, pokud se takový nenajde, tak kandidát studující (dokončující kvalifikaci) a pokud ani takový není, tak lze přijmout kandidáta nekvalifikovaného, obvykle pod podmínkou brzkého nastoupení studia v oboru (např. v rámci CŽV).

Dále musí být přihlíženo k trestní bezúhonnosti, určitě doneste čerstvý výpis z rejstříku trestů.

Mizivá či žádná praxe není zákonnou překážkou, avšak nemusí zanechat dobrý dojem. Nedostatkem praxe se netajte, dejte najevo svou učenlivost a flexibilitu. Cokoliv je lepšího, než vůbec žádná praxe, nebojte se tedy do CV uvést a na pohovoru zmínit jakékoliv relevantní zkušenosti – praxe během studia, brigáda pro hlídací agenturu, au pair, školy v přírodě a dětské tábory, vedení kroužků v DDM aj.

Během pohovoru se kandidátům mohou také klást otázky zaměřené na jejich pedagogické dovednosti, schopnost komunikace a spolupráce s kolegy a rodiči. Dále je hodnocena schopnost řešit konfliktní situace a schopnost plánovat a organizovat činnosti ve školní družině.

Co dál?

Půjde-li vše dobře, obvykle následuje druhé, neformální kolo pohovoru, během kterého se podíváte do družiny, seznámíte s vedoucím vychovatelem/vedoucí vychovatelkou a máte prostor si s ním/ní pohovořit o praktické stránce věci. Takováto „prohlídka“ má mnohdy váhu srovnatelnou, ne-li větší, než samotný pohovor. Nepochybujte o tom, že po vašem odchodu se oba vedoucí pracovníci sejdou, porovnají své dojmy z vás a pokud o vás má vedoucí vychovatel/ka pochybnosti, očekávejte e-mail s poděkováním a informací o tom, že pozice je již bohužel obsazena vhodnějším kandidátem.

V případě, že vše proběhne hladce, během několika málo dní obdržíte e-mail s pozváním na druhé formální kolo pohovoru. To obvykle již slouží pouze k vzájemnému potvrzení zájmu a následuje podpis smlouvy.

Po podpisu smlouvy se nezapomeňte zkontaktovat s vedoucí vychovatelkou/vedoucím vychovatelem a domluvit na termínu nástupu a zaškolení. Vyměňte si telefonní číslo pro případ potřeby. Zajímejte se také o případný „domácí úkol“ na prázdniny – obvykle vypracování osnovy ročního plánu či samostudium.

Na co si dát pozor?

Nebojte se ptát na zařazení do platové třídy. Pokud jste kvalifikovaní, odpověď by nikdy neměla být „osmá“. Pokud vám vedení školy nabídne osmou platovou třídu, poděkujte a miřte ke dveřím. Více o tomto tématu v článku Zařazení do platové třídy.

Nezapomeňte se zajímat o výši úvazku. Plný úvazek je mnohde nedosažitelným ideálem, zvažte však, zda se vám nabízený zkrácený úvazek finančně vyplatí a ptejte se na možnosti jeho navýšení do budoucna, popř. možnost druhé smlouvy na AP a přivýdělek formou vedení kroužků a suplování. Více informací v článku Kroužky v úvazku vychovatele.

Máte také dotaz?
Napište na redakce@nasedruzina.cz


Reklama