Nejčastější dotazy z provozu školní družiny – 35 – Snížení úplaty při přerušení provozu

Moc Vás prosím o zodpovězení následujícího dotazu, protožejsem zjistila, že více škol v kraji postupuje rozdílně.V únoru jsou 2.2. pololetní prázdniny a od 19.2. týdenní jarní.Poplatek za ŠD činí 1500,- za pololetí, vzhledem k volnu v únoru6 dnů, jsem rodičům napsala, že budeme vybírat poměrnoučástku, a to 1425,-. Kolegyně z jiné školy mně říkala, že […]

... Více...

Jak pracovat s náročnými situacemi při výchově dětí: ADHD

V dalším díle se nyní zaměříme na obtíže spojené s ADHD (anglicky attention deficit hyperactivity disorder) u dětí ve školních a výchovných institucích. Děti s poruchou pozornosti/hyperaktivitou (ADHD) zažívají na své cestě k úspěchu více překážek než průměrné, zdravé děti. Příznaky ADHD, jakými jsou neschopnost dávat pozor, potíže se sezením po delší dobu, či potíže s ovládáním […]

... Více...

Nová legislativa ve školních družinách a klubech: Co přináší a jaké má dopady?

Jako metodik mimoškolní výchovy dostávám mnoho dotazů co se týče legislativy školní družiny. Aktuálně zejména k tématu novely §123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), s účinností od 1.1.2024. Forma stanovení výše úplaty za školní družinu […]

... Více...

Záhada o Yettim – aneb mrazivé tvoření

Nynější počasí nás motivovalo k tomu, abychom vám připravili inspiraci na „mrazivé tvoření“. Cíle Očekávané výstupy Děsivá hlava Yettiho Pomůcky: karton, obvazová vata, Herkules, nůžky, drobné manipulační pomůcky Postup: Co si asi Yetti myslí? Je člověk nebo zvíře? K této činnosti můžete zahrnout diskuzi o emocích, použít metodické kartičky, procvičit oromotoriku. Z kartonu si vystřihneme ovál, na který budeme […]

... Více...

ČŠI ve školní družině: Inspekce, nebo invaze?

Právě jste se dozvěděli, že školu navštíví ČŠI. Špitá se o tom, že bude zaměřena na školní družinu. Zavládla panika. Proč přijdou? Co vše budou kontrolovat? Provedli jsme něco? Udal nás někdo? Budou padat hlavy? Tímto procesem jsem si sám v letošním školním roce prošel. Inspekce byla relativně rozsáhlá (tým inspektorů zůstal téměř celý týden) a […]

... Více...