Projektová metoda ve školní družině – projekt „Vltava“ 1. část

Základem projektové metody je soustředění činností kolem jednoho ústředního tématu. Tento námět se stává motivací k jednotlivým aktivitám z rozličných oborů, včetně tzv. jednooborové integrace. Náš příklad poukazuje na hudební aktivity (poslech, pohyb, hra na tělo, zpěv, improvizované nástroje) propojené s výtvarnou, rozumovou, ale i tělesnou výchovou. (Dle osobních preferencí lze zvolit i jiné činnosti). […]

... Více...

Metody a techniky DV – dříve než začneme

Jak už jsem zmiňovala v úvodním článku, nabízím zde několik činností a příkladů z vlastní praxe. Doporučuji brát tyto činnosti jako inspiraci a přizpůsobit si program dle vlastních potřeb s ohledem na danou skupinu dětí a prostředí. Pracuji s různými skupinami dětí, a i když jsem měla připravený stejný scénář nebo stejnou aktivitu, nikdy průběh činnosti nebyl totožný. Vždy záleží na složení skupiny, momentální náladě […]

... Více...

Hudební aktivity ve školní družině 2/2

Pohyb je dnes jednou z nejoblíbenějších aktivit dětí. K nejelementárnějším pohybovým aktivitám patří hra na tělo (tleskání, pleskání, podupy, luskání). Hru na tělo (tzv. body percussion) uplatníme při rytmických hrách, hře na ozvěnu či k rytmickému doprovodu písní.

... Více...

Práce s knihou Placatý králík

Příběh o placatém králíkovi je krátký, zároveň vtipný a lze na něj vymyslet spoustu aktivit. Knížku můžete zakoupit ve většině knihkupectví, je velmi levná. Autorem knihy je Bárdur Oskarsson. Cíle Výstupy Postup Výtvarná činnost Úvod a pomůcky Na úvod si můžeme ukázat plyšového králíka a králíka nakresleného na papíru. Hledáme rozdíly, děti popisují jací králíci jsou, v čem se liší. […]

... Více...