Hezké léto 2023

Máme za sebou první rok existence portálu specializovaného na školní družiny při základních školách. Rádi bychom vám všem poděkovali za zájem a přízeň, které jste nám po celý rok projevovali. Jsme moc rádi, že na portálu nacházíte inspiraci i rady pro svou náročnou profesi školních vychovatelů. V provozu portálu budeme samozřejmě pokračovat i v příštím […]

... Více...

Nejčastější dotazy z provozu školní družiny – 34 – archivace pedagogické dokumentace

Mohli byste mi poskytnout informace a doporučení ohledně archivace povinné pedagogické dokumentace ve školní družině? Mám zájem se dozvědět, jaké dokumenty je nutné archivovat, jak je dlouho uchovávat a jakým způsobem je vhodné je organizovat a zabezpečovat. Rovněž by mě zajímalo, jakým způsobem se postupuje s dokumentací, která již není aktuální, a zda existují specifické […]

... Více...

Nejčastější dotazy z provozu školní družiny – 33 – přijímání nových vychovatelů

Píši vám jako začínající vychovatelka ve školní družině. Ráda bych se dozvěděla více informací ohledně procesu výběru nových vychovatelů ve školách, zejména jak probíhá pohovor a jaká jsou hlavní kritéria, která škola bere v potaz při výběru kandidátů. Slyšela jsem, že usadit se někde bez předchozích kontaktů není jednoduché. Petra N. Odpovídá: Filip Sedláček, DiS.(vedoucí […]

... Více...

Pohybově dramatické hry na konec školního roku

Blíží se konec školního roku, venku je konečně léto. Děti už se těší na prázdniny a vy jistě také. Někomu se může zdát, že vnitřní klídeček, trpělivost a vyrovnanost už jsou dávno někde v trapu, ale naději neztrácejte. Určitě je brzo doženete někde na pláži, v lese, na louce nebo na chatě. No a než […]

... Více...

Nejčastější dotazy z provozu školní družiny – 32 – Vše, co potřebujete vědět o PHmaxu

Pamatuji si, že dříve záleželo na maximálním naplnění kapacity 30 dětí na oddělení družiny – počítal se snad úvazek vychovatele podle počtu dětí v ŠD? Je dnes situace stejná? nebo mohou být případně dvě oddělení o 20ti dětech? Má tedy počet dětí vliv na úvazek vychovatele? Lenka Š. Jestliže máme přihlášeno na září 154 žáků, […]

... Více...

Jak pracovat s náročnými situacemi při výchově dětí: Sociálně vyloučení

V minulém díle našeho seriálu jsme zahájili blok tematických okruhů rozličných náročných situací ve výchově, se kterými se můžeme ve školní družině setkat. Prvním tématem z tohoto bloku byla péče o děti se zdravotním postižením, které představovalo obtíž, se kterou se bude dítě pravděpodobně potýkat po celý život. Dalším tématem bude naopak práce se žákem […]

... Více...

Nejčastější dotazy z provozu školní družiny – 31 – Zařazení do platové třídy

Jsem zařazena do osmé platové třídy, ale z okolí slyším, že někteří vychovatelé jsou zařazeni do deváté. Proč tomu tak je? Karolína D. Odpovídá: Filip Sedláček, DiS.(vedoucí vychovatel, šéfredaktor portálu) Zařazení vychovatelů do jednotlivých platových tříd upravuje dokument Metodický výklad k odměňování pedagogických pracovníků. Ten však vyšel již v roce 2021 a s ohledem na […]

... Více...

Léto pedagogického pracovníka

Práci pedagogických pracovníků řadíme do pomáhajících profesí, které jsou mnohdy psychicky velmi náročné. Kvalitní odpočinek má svou nezbytnou úlohu, nejen jako prevence syndromu vyhoření. Zároveň však ke konci letních prázdnin již můžeme začít tvořit úspěšný školní rok, a to pro všechny účastníky výchovně vzdělávacího procesu. Aktivní odpočinek K prázdninám a odpočinku patří samozřejmě i „povalování […]

... Více...

Nejčastější dotazy z provozu školní družiny – 30 – role asistenta pedagoga ve školní družině

Jaká je vlastně role asistenta pedagoga ve školní družině a jeho pracovní náplň? Eliška B. Odpovídá: Filip Sedláček, DiS.(vedoucí vychovatel, šéfredaktor portálu) Působení asistenta pedagoga ve školní družině je řízeno platnými legislativními předpisy, zejména zákonem o pedagogických pracovnících a vyhláškou 27/2016 sb. a nařízením vlády č. 195/2019 Sb.Tato legislativa umožňuje poskytování asistenta pedagoga účastníkům zájmového […]

... Více...