Tradiční řemesla ve školní družině – 4. část – tkaní na slámkách nebo kolíkách

Další variantou tkalcovských aktivit je tkaní se slámkami, kde už je třeba větší koordinace smyslů a motoriky, protože se celá práce drží v jedné ruce a druhá ruka protkává mezi slámkami nebo dřevěnými kolíky. Cíle: Motorika a koordinace rukou, zrakové vnímání, procvičení zručnosti a trpělivosti, bezpečnost při práci, upevňování dovedností při činnostech s nůžkami a […]

... Více...

Nejčastější dotazy z provozu školní družiny – 21 – zajištění dohledu nad žáky, kteří nemohou na vycházku

Co si počít s dítětem, když rodič nechce, aby chodilo ven? Simona K. Odpovídá: Filip Sedláček, DiS.(vedoucí vychovatel, šéfredaktor portálu) Řešení takových situací se bude lišit s ohledem na mnoho faktorů. Zásadní vliv má, zda je věc nějak upravena VŘŠD, důvody, proč dítě nemá jít na vycházku, velikost a možnosti školní družiny a samozřejmě domluva […]

... Více...

Tisková konference AVŠZ a SPDDM

Dne 22. 3. 2023 proběhla za nemalého zájmu médií tisková konference k projevení nesouhlasu s financováním a rozdělením kategorií pedagogických pracovníků. Za Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže v ČR se jí zúčastnila Mgr. Jana Heřmanová. Za Asociaci vychovatelů školských zařízení vystoupili její předsedkyně Vladislava Lukešová a čestný předseda Mgr. Petr Kořenek. Tisková konference navázala […]

... Více...

Seminář dramatické výchovy

Jedním z charakteristických rysů dramatické výchovy je učení přímým prožitkem. Proto ráda navštěvuji semináře a kurzy, kde si teorii mohu rovnou vyzkoušet v praxi. Nyní se mi naskytla příležitost vést jeden takový seminář v rámci projektu MAPIII na Praze 16. Cílem bylo inspirovat pedagogy k využívání metod a technik dramatické výchovy ve škole, školce i […]

... Více...

Březen, za kamna vlezem. Duben, ještě tam budem

Propojení individuální i skupinové práce je pro děti velmi zajímavé. Současně s tím propojení s tradicemi, seznámení se zvyky, pranostikami a návratem do minulosti zajímavou formou, to vše zaujme zvídavé děti. Cíle: • rozvoj hodnotového vnímání• podpora estetického vnímání a vyjádření• schopnost koordinace činností• seznámení se s tradicemi Výstupy: • rozvoj trpělivosti – činnost trvající více dní• […]

... Více...

Nejčastější dotazy z provozu školní družiny – 20 – domácí úkoly ve školní družině

Dobrý den, je možné, aby ve školní družině děti vypracovávaly v rámci odpočinkové činnosti i domácí úkoly? Někteří rodiče na tom trvají. Petra S. Odpovídá: Filip Sedláček, DiS.(vedoucí vychovatel, šéfredaktor portálu) Tento dotaz považuji za nezbytné rozdělit do tří krátkých částí, které jsou pro něj relevantní. Odpočinkové činnosti: Odpočinkové činnosti nám charakterizuje Metodický pokyn k […]

... Více...

Vítání jara – květinové tvoření

Oslavte s dětmi první jarní den! Oslav není nikdy dost, přijďte v barevném nebo květinovém oblečení, vyzdobte si společně třídu, zahrajte hry, zazpívejte písničky a přivítejte jaro. Astronomické jaro, resp. jarní rovnodennost letos začíná přesně dne 20.3. ve 22:24 hodin. Cíle Očekávané výstupy Rozkvetlé kytičky – výtvarná aktivita Pomůcky: Popis činnosti: Připravíme si ruličku a […]

... Více...

Jak pracovat s náročnými situacemi při výchově dětí: Obtížný žák a co je vlastně (na) obtíž?

V praxi se setkáváme s mnoha různými typy dětí, a ne vždy je pro nás snadné s nimi vyjít, zvládnout jejich chování a dokázat je usměrnit. Na vině může být mnoho různých faktorů a není vždy snadné dohlédnout všechny proměnné, které chování dítěte ovlivňují. Každé dítě je jiné, má jinou povahu, pochází z jiného prostředí. […]

... Více...

Nejčastější dotazy z provozu školní družiny – 19 – Kroužky v úvazku vychovatele školní družiny

Může vést vychovatelka v rámci PPČ zájmový kroužek? Do 15:00 je ve svém oddělení, následně převádí děti do konečné družiny kde si zároveň přebírá děti na kroužek, který trvá do 16.30. Šárka M. Odpovídá: Filip Sedláček, DiS.(vedoucí vychovatel, šéfredaktor portálu) To, že vychovatelé, kteří chtějí mít plný úvazek na něj mnohdy nedosáhnou, je nepříjemnou realitou […]

... Více...