Stres jako součást profese vychovatele

Profese vychovatele ve školní družině patří k pomáhajícím profesím, jedná se o náročnou práci, ve které řešení nepříjemných či konfliktních situací a práce s/pod tlakem může být téměř na denním pořádku. Mnoho vychovatelů je vystaveno tlaku či mají omezený čas pro sebe a relaxaci.V dnešním článku naleznete tipy na to, pracovat se stresem a jak […]

... Více...

3. Podcast Naše družina

O práci vedoucího ŠD s šéfredaktorem portálu. Host: Filip Sedláček, DiS. – vedoucí ŠD a šéfredaktor portálu Naše družina .cz Vážené čtenářky, vážení čtenáři,pokračujeme třetím dílem podcastu Naše družina. Naším hostem je tentokrát šéfredaktor portálu. Povídali jsme si o portálu samotném, ale hlavně o roli vedoucího ŠD. Rozebrali jsme způsob vzniku družinového ŠVP, měsíčních a […]

... Více...

Jednání s rodiči

Mezi vychovateli se často říká: „S dětmi se vždy lze nějak dohodnout, s rodiči je to však horší.“ A mnohdy je to bohužel pravda. Při naší práci se styku s rodiči dětí nevyhneme. Některá setkání jsou příjemná, jiná nikoliv. Přicházíme s nimi do styku denně – při předávání dětí, při třídních schůzkách, při společných akcích, […]

... Více...

Tradiční řemesla ve školní družině – drátkování

Tuto polytechnickou činnost můžeme zařadit do projektu o starých řemeslech nebo do jarního tématu Den ptačího zpěvu, nebo i jako výrobu dárku pro maminku. Nabízí se možnost společně vytvořit drátěnou klec a umístit ptáčky jako výzdobu družinových prostor nebo splétat zbytky drátků do hnízda, kde ptáčci „sedí“ na vejcích. Cíle: Pomůcky: Postup: Na šabloně si […]

... Více...

Vetešnická pohádka

Dnes vám přinášíme jako inspiraci lekci dramatické výchovy, která je zpracovaná na motivy pohádky: „Pohádka na úterý“. Je to poučná pohádka, díky níž se děti dozví, nejen to komu se říkalo vetešník, ale také by je měla přimět k zamyšlení, jak zacházet se starými opotřebovanými věcmi a hračkami. Cíle: posílení prosociálních vztahů, umět vyjádřit vlastní […]

... Více...

Online nástroje k efektivní práci a spolupráci

V dalším díle seriálu „Efektivní týmové spolupráce“ se zaměříme na možnosti využívání on-line nástrojů k usnadnění nepřímé pedagogické činnosti. Níže naleznete konkrétní tipy pro zefektivnění vaší pedagogické i nepedagogické činnosti a také týmové práce. On-line nástroje pro nepřímou pedagogickou činnost BELLhop V úvodu nemohu opomenout zmínit elektronický systém BELLhop usnadňující bezpečné předávání dětí. Zjednodušení chodu a zvýšení bezpečnosti […]

... Více...