Nejčastější dotazy z provozu školní družiny – 32 – Vše, co potřebujete vědět o PHmaxuSdílet na sociálních sítích

Pamatuji si, že dříve záleželo na maximálním naplnění kapacity 30 dětí na oddělení družiny – počítal se snad úvazek vychovatele podle počtu dětí v ŠD? Je dnes situace stejná? nebo mohou být případně dvě oddělení o 20ti dětech? Má tedy počet dětí vliv na úvazek vychovatele?

Lenka Š.

Jestliže máme přihlášeno na září 154 žáků, vychází mi 5 oddělení s 29,4 žáka na odd. Poruší se tím metodikou stanovený průměr 27 žáků, nebo lze uskutečnit? V případě otevření 6 odd. vychází průměr na odd. 25,6, což také nesplňuje průměr 27.

Eva P.

Máme ve škole tři oddělení školní družiny pro 86 dětí. V každém oddělení pracuje vychovatelka zaměstnaná na plný úvazek. Po sečtení hodin přímé práce dostaneme číslo 81 hodin.
Týdenní maximální rozsah provozu školních družin podle tabulky je 80 hodin.
Znamená to, že by měl být jedné vychovatelce pokrácen pracovní úvazek? 

Radka C.

Je nás 11 a máme celkem 230 dětí. Plný úvazek má jen vedoucí vychovatelka. Jen další 2 vychovatelky mají 26 hod. a zbytek má méně. Je toto rozložení správně? Že je v takovém počtu jen 1 plný úvazek u vedoucí? 

Hana K.

Odpovídá: Filip Sedláček, DiS.
(vedoucí vychovatel, šéfredaktor portálu)

Takovýchto e-mailů má nyní naše redakce plnou schránku. Proto také pro vás aktuálně připravujeme jednoduchý kalkulátor PHmaxu a z něj vyplývajících úvazků vychovatelů.

Tématu PHmaxu jsme se již jednou v Nejčastějších dotazech věnovali – v článku Výpočet PHmax. Protože je téma nyní ke konci školního roku velmi aktuální, pojďme si jej nyní připomenout.

V první řadě je potřeba podotknout, že má-li vaše školní družina tři a méně oddělení, popř. máte oddělení zřízena dle §16, vztahují se na vás speciální podmínky a je nutné si raději celou metodiku prostudovat osobně. Ostatním postačí stručný souhrn v tomto a výše zmíněném článku.

Celou metodiku výpočtu PHmax naleznete např. na této adrese.

Co je vlastně PHmax

PHmax je koeficient – číslo, které najdete v tabulce ve výše zmíněné metodice. Abyste věděli, ve kterém řádku tabulky hledat, postačí, když vydělíte počet přihlášených dětí číslem 27 a zaokrouhlíte nahoru.

Takto snadno získáte počet oddělení, která smíte dle metodiky zřídit. Tomuto počtu pak již přísluší konkrétní PHmax. Hodnota PHmax vám říká, kolik hodin přímé práce týdně smí všechny vychovatelky vykonat dohromady. Z toho si pak snadno vyvodíte výši úvazků buď tak, že rozdáte co nejvíce plných úvazků a co zbyde nabídnete jako jeden zkrácený, tak, že spravedlivě rozdělíte úvazky z PHmaxu mezi všechny vychovatele, nebo jakkoliv jinak, jak uznáte za vhodné.

Hodin můžete mít méně, nesmíte jich však mít více, než stanoví PHmax.

PHmax v praxi

Vyzkoušíme si několik modelových situací.


Máme přihlášeno 133 účastníků.

Po výpočtu zjistíme, že smíme otevřít 5 oddělení, průměrná naplněnost bude 26,6 žáka.

V tabulce vyhledáme pátý řádek a zjistíme, že náš PHmax je 130.

To odpovídá tomu, že vedoucí vychovatel/ka bude mít plný úvazek (v tomto případě 23 hodin), ostatní zkrácený na 26,75 hodiny, popř. můžeme mít kromě vedoucí vychovatelky např. další tři plné úvazky a jeden 80%.


Máme přihlášeno 242 účastníků.

Po výpočtu zjistíme, že smíme otevřít 9 oddělení, průměrná naplněnost bude 26,89 žáka.

V tabulce vyhledáme devátý řádek a zjistíme, že náš PHmax je 227,5.

To odpovídá tomu, že vedoucí vychovatel/ka bude mít plný úvazek (v tomto případě 21 hodin), ostatní zkrácený na 25,8 hodiny, popř. můžeme mít kromě vedoucí vychovatelky např. dalších sedm plných úvazků a jeden 30%.


Máme přihlášeno 381 účastníků.

Po výpočtu zjistíme, že smíme otevřít 15 oddělení, průměrná naplněnost bude 25,4 žáka.

V tabulce vyhledáme patnáctý řádek a zjistíme, že náš PHmax je 372,5.

To odpovídá tomu, že vedoucí vychovatel/ka bude mít plný úvazek (v tomto případě 17 hodin), ostatní zkrácený na 25,3 hodiny, popř. můžeme mít kromě vedoucí vychovatelky např. dalších jedenáct plných úvazků a tři 50%.


Je nutné počet oddělení dle PHmax striktně dodržet?

Není. PHmax nám říká, kolik hodin mohou vychovatelé strávit týdně přímou prací. Počet vychovatelů, mezi které tento počet hodin rozdělíme však pevný není. Vyjde-li nám dle metodiky 8 oddělení, můžeme rozdělit stanovený počet hodin mezi osm vychovatelů, nebo (máme-li oddělení více) se smířit s nižšími úvazky a tato oddělení zachovat, hodiny tak ale musíme rozdělit mezi více lidí. Přitom musíme splnit následující:

  • Průměrný počet žáků v oddělení nesmí klesnout pod 20
  • Součet hodin přímé práce všech vychovatelů nesmí překročit PHmax bez ohledu na počet vychovatelů
  • nelze zřídit o oddělení méně a použít jeho hodinovou dotaci k navýšení úvazků. Pokud máte nárok na 8 a zřídíte jich 7, finance obdržíte na 7.

Co je ještě potřeba vědět?

Čím více dětí se nám do školní družiny přihlásí, tím větší máme matematickou toleranci při rozhodování, kolik oddělení zřídíme, resp. zachováme. V příkladu s 242 přihlášenými účastníky můžeme zachovat teoreticky až 12 oddělení školní družiny, finance však obdržíme maximálně na 9 oddělení v souladu s PHmax.

Počet účastníků se počítá vždy v průměru za všechna oddělení, průměr kdekoliv mezi 20 a 30 je v pořádku. Pokud průměr překročí 27, znamená to, že můžeme (ale nemusíme) zřídit další oddělení. Pokud klesne pod 20, mělo by však jedno oddělení zaniknout. Pokud je průměr nebezpečně blízko 20, je lepší jedno oddělení zrušit rovnou a neriskovat, že po odhlášení několika málo účastníků toto budeme muset řešit v průběhu roku.

Na základě výjimky od zřizovatele lze oddělení naplnit až do počtu 34 účastníků, ve výše uvedeném případě bychom si tedy vystačili i s 8 odděleními při průměrné naplněnosti 30,25 účastníka.

Máte také dotaz?
Napište na redakce@nasedruzina.cz


Reklama