5. Podcast Naše družina

Vzdělávací program Začít spolu, školní družina a výuka na 1. stupni ZŠ Host: Bc. Lucie Bohatá, DiS – Třídní učitelka 4. ročníku a vychovatelka školní družiny. Vážené čtenářky, vážení čtenáři,pokračujeme pátým dílem podcastu Naše družina. Naším hostem je tentokrát paní Bohatá, která v rámci projektu Začít spolu propojuje výuku na 1. stupni ZŠ a ve […]

... Více...

Putování s malým princem III

Je tady další pokračování příběhu malého prince. Vyzkoušíme si pohybem vyjádřit různé charaktery. Dotkneme se mezilidských vztahů a vlastností. Zkusíme sami sebe ohodnotit. Cíle Pohybová hra, navození situace Dětem pustíme hudbu, mohou se zatím pohybovat volně podle rytmu hudby. Následně jim můžeme zadávat různé charaktery postav (všichni předvádějí stejný charakter najednou) – „Jak by například […]

... Více...

Desatero efektivní týmové spolupráce ve školní družině

V tomto školním roce jsme se společně formou článků věnovali tématu efektivní týmové spolupráce. Tento článek je posledním z této série, přinese shrnutí důležitých bodů k tomuto tématu. Zároveň v článku naleznete odkazy na jednotlivé předchozí články, takže se k nim pohodlně můžete vrátit. Týmová spolupráce je klíčovým prvkem, díky němuž dochází ke zvýšení efektivity práce, ale i budování příznivého […]

... Více...

Agresivní dítě ve školní družině

V tomto článku se zaměříme na problematiku agrese a násilí u dětí. Agresivita v dětství představuje negativně laděné chování vůči druhému, ať už fyzicky nebo verbálně a může představovat výzvu napříč sociálními situacemi. Agresivní chování může zahrnovat slovní urážky, nadávky, bití, kopání anebo bitky. Mírná agresivita v raném dětství může být normální součástí vývoje v závislosti na […]

... Více...