Nejčastější dotazy z provozu školní družiny – 35 – Snížení úplaty při přerušení provozu

Moc Vás prosím o zodpovězení následujícího dotazu, protožejsem zjistila, že více škol v kraji postupuje rozdílně.V únoru jsou 2.2. pololetní prázdniny a od 19.2. týdenní jarní.Poplatek za ŠD činí 1500,- za pololetí, vzhledem k volnu v únoru6 dnů, jsem rodičům napsala, že budeme vybírat poměrnoučástku, a to 1425,-. Kolegyně z jiné školy mně říkala, že […]

... Více...

Jak na výkaz Z2-01 O školní družině

Termín odevzdání výkazu se již pomalu blíží, proto je načase se na tento nepříjemný byrokratický úkon podívat pod drobnohledem. Termín a forma odevzdání Výkaz se vyplňuje elektronicky na adrese http://toiler.uiv.cz/. Údaje, které zadáváme jsou k 31. 10. 2023, vyplňování je tedy spuštěno k tomuto datu a výkaz musí být odevzdán nejpozději 13. 11. Odevzdává se […]

... Více...

Nejčastější dotazy z provozu školní družiny – 34 – archivace pedagogické dokumentace

Mohli byste mi poskytnout informace a doporučení ohledně archivace povinné pedagogické dokumentace ve školní družině? Mám zájem se dozvědět, jaké dokumenty je nutné archivovat, jak je dlouho uchovávat a jakým způsobem je vhodné je organizovat a zabezpečovat. Rovněž by mě zajímalo, jakým způsobem se postupuje s dokumentací, která již není aktuální, a zda existují specifické […]

... Více...

Nejčastější dotazy z provozu školní družiny – 33 – přijímání nových vychovatelů

Píši vám jako začínající vychovatelka ve školní družině. Ráda bych se dozvěděla více informací ohledně procesu výběru nových vychovatelů ve školách, zejména jak probíhá pohovor a jaká jsou hlavní kritéria, která škola bere v potaz při výběru kandidátů. Slyšela jsem, že usadit se někde bez předchozích kontaktů není jednoduché. Petra N. Odpovídá: Filip Sedláček, DiS.(vedoucí […]

... Více...

Nejčastější dotazy z provozu školní družiny – 32 – Vše, co potřebujete vědět o PHmaxu

Pamatuji si, že dříve záleželo na maximálním naplnění kapacity 30 dětí na oddělení družiny – počítal se snad úvazek vychovatele podle počtu dětí v ŠD? Je dnes situace stejná? nebo mohou být případně dvě oddělení o 20ti dětech? Má tedy počet dětí vliv na úvazek vychovatele? Lenka Š. Jestliže máme přihlášeno na září 154 žáků, […]

... Více...

Nejčastější dotazy z provozu školní družiny – 31 – Zařazení do platové třídy

Jsem zařazena do osmé platové třídy, ale z okolí slyším, že někteří vychovatelé jsou zařazeni do deváté. Proč tomu tak je? Karolína D. Odpovídá: Filip Sedláček, DiS.(vedoucí vychovatel, šéfredaktor portálu) Zařazení vychovatelů do jednotlivých platových tříd upravuje dokument Metodický výklad k odměňování pedagogických pracovníků. Ten však vyšel již v roce 2021 a s ohledem na […]

... Více...

Nejčastější dotazy z provozu školní družiny – 30 – role asistenta pedagoga ve školní družině

Jaká je vlastně role asistenta pedagoga ve školní družině a jeho pracovní náplň? Eliška B. Odpovídá: Filip Sedláček, DiS.(vedoucí vychovatel, šéfredaktor portálu) Působení asistenta pedagoga ve školní družině je řízeno platnými legislativními předpisy, zejména zákonem o pedagogických pracovnících a vyhláškou 27/2016 sb. a nařízením vlády č. 195/2019 Sb.Tato legislativa umožňuje poskytování asistenta pedagoga účastníkům zájmového […]

... Více...

Nejčastější dotazy z provozu školní družiny – 29 – přihláška do školní družiny

Můžeme po rodičích požadovat přihlášku na příští školní rok už letos v červnu? Má nám nejspíš nastoupit více dětí a potřebovala bych znát přesný počet kvůli úvazkům. Barbara B. Odpovídá: Filip Sedláček, DiS.(vedoucí vychovatel, šéfredaktor portálu) Stanovená forma přihlašování účastníků k zájmovému vzdělávání je zcela v kompetenci každé školy. Zápisové lístky již nejsou povinnou školní […]

... Více...

Nejčastější dotazy z provozu školní družiny – 28 – čerpání dovolené

Zaměstnavatel mi nařizuje čerpat dovolenou o letních prázdninách, nezbývá mi potom volno na termín, který by vyhovoval mně. Mohu se proti tomu nějak bránit? Miluše P. Odpovídá: Filip Sedláček, DiS.(vedoucí vychovatel, šéfredaktor portálu) Podle § 217 zákoníku práce určuje čerpání dovolené zaměstnavatel. Zaměstnanec si tedy nemůže sám stanovit termín dovolené. V praxi je častým zvykem sjednat […]

... Více...

Nejčastější dotazy z provozu školní družiny – 27 – poznámky a kázeňská opatření

Mohu dávat dětem poznámky do žákovské knížky? Vanessa H. Odpovídá: Filip Sedláček, DiS.(vedoucí vychovatel, šéfredaktor portálu) Pravomoci vychovatele, co do udělování kázeňských opatření jsou žalostné, spíše žádné. Poznámku, která má pro rodiče informativní charakter však nelze dle §21 zák. č. 561/2004 sb. chápat jako kázeňské opatření, jejich udělení vychovatelkou tedy nic nebrání. Poznámky ČŠI o […]

... Více...