Nejčastější dotazy z provozu školní družiny – 31 – Zařazení do platové třídy

Jsem zařazena do osmé platové třídy, ale z okolí slyším, že někteří vychovatelé jsou zařazeni do deváté. Proč tomu tak je? Karolína D. Odpovídá: Filip Sedláček, DiS.(vedoucí vychovatel, šéfredaktor portálu) Zařazení vychovatelů do jednotlivých platových tříd upravuje dokument Metodický výklad k odměňování pedagogických pracovníků. Ten však vyšel již v roce 2021 a s ohledem na […]

... Více...

Nejčastější dotazy z provozu školní družiny – 30 – role asistenta pedagoga ve školní družině

Jaká je vlastně role asistenta pedagoga ve školní družině a jeho pracovní náplň? Eliška B. Odpovídá: Filip Sedláček, DiS.(vedoucí vychovatel, šéfredaktor portálu) Působení asistenta pedagoga ve školní družině je řízeno platnými legislativními předpisy, zejména zákonem o pedagogických pracovnících a vyhláškou 27/2016 sb. a nařízením vlády č. 195/2019 Sb.Tato legislativa umožňuje poskytování asistenta pedagoga účastníkům zájmového […]

... Více...

Nejčastější dotazy z provozu školní družiny – 29 – přihláška do školní družiny

Můžeme po rodičích požadovat přihlášku na příští školní rok už letos v červnu? Má nám nejspíš nastoupit více dětí a potřebovala bych znát přesný počet kvůli úvazkům. Barbara B. Odpovídá: Filip Sedláček, DiS.(vedoucí vychovatel, šéfredaktor portálu) Stanovená forma přihlašování účastníků k zájmovému vzdělávání je zcela v kompetenci každé školy. Zápisové lístky již nejsou povinnou školní […]

... Více...

Nejčastější dotazy z provozu školní družiny – 28 – čerpání dovolené

Zaměstnavatel mi nařizuje čerpat dovolenou o letních prázdninách, nezbývá mi potom volno na termín, který by vyhovoval mně. Mohu se proti tomu nějak bránit? Miluše P. Odpovídá: Filip Sedláček, DiS.(vedoucí vychovatel, šéfredaktor portálu) Podle § 217 zákoníku práce určuje čerpání dovolené zaměstnavatel. Zaměstnanec si tedy nemůže sám stanovit termín dovolené. V praxi je častým zvykem sjednat […]

... Více...

Nejčastější dotazy z provozu školní družiny – 27 – poznámky a kázeňská opatření

Mohu dávat dětem poznámky do žákovské knížky? Vanessa H. Odpovídá: Filip Sedláček, DiS.(vedoucí vychovatel, šéfredaktor portálu) Pravomoci vychovatele, co do udělování kázeňských opatření jsou žalostné, spíše žádné. Poznámku, která má pro rodiče informativní charakter však nelze dle §21 zák. č. 561/2004 sb. chápat jako kázeňské opatření, jejich udělení vychovatelkou tedy nic nebrání. Poznámky ČŠI o […]

... Více...

Nejčastější dotazy z provozu školní družiny – 26 – pozdní odchody účastníků

Tento školní rok jsme do řádu ŠD připsali, že pokud bude dítě 3x opakovaně vyzvednuto pozdě, bude z družiny vyloučeno. Každý pozdní odchod si zapisujeme, rodiče podepisují. Minulý měsíc se nám stalo, že si dítě vyzvedli rodiče potřetí pozdě a od vedení jsme dostali zpětnou vazbu, že to vlastně není nijak právně podloženo a dítě […]

... Více...

Nejčastější dotazy z provozu školní družiny – 25 – Pracovní doba vychovatele

Ráda bych se optala, kdy přesně začíná pracovní doba vychovatelky? Při převzetí žáků od učitele tj. při konci vyučování, nebo má vychovatelka nárok na plat třeba o 10 minut dříve, kdy zapisuje dle seznamu od třídní učitelky odchody dětí, eviduje lístky od rodičů atd.? Hana K. Kdo mi zaplatí za čas strávený na poradě, když […]

... Více...

Nejčastější dotazy z provozu školní družiny – 23 – správný postup při předávání žáků

Máme elektronickou třídní knihu. Já tam zapíši, jaké děti jsem si přebrala od třídní učitelky, ale třeba když končím dřív, tak je předávám jiné vychovatelce jen s lístkem koho jí dávám a případně samostatné odchody. A jedna vychovatelka po mě chce, aby byla v mé třídnici uvedena jako supl. Přitom už tam docházku nedopisuje ani […]

... Více...