Nejčastější dotazy z provozu školní družiny – 35 – Snížení úplaty při přerušení provozu

Moc Vás prosím o zodpovězení následujícího dotazu, protožejsem zjistila, že více škol v kraji postupuje rozdílně.V únoru jsou 2.2. pololetní prázdniny a od 19.2. týdenní jarní.Poplatek za ŠD činí 1500,- za pololetí, vzhledem k volnu v únoru6 dnů, jsem rodičům napsala, že budeme vybírat poměrnoučástku, a to 1425,-. Kolegyně z jiné školy mně říkala, že […]

... Více...

Nová legislativa ve školních družinách a klubech: Co přináší a jaké má dopady?

Jako metodik mimoškolní výchovy dostávám mnoho dotazů co se týče legislativy školní družiny. Aktuálně zejména k tématu novely §123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), s účinností od 1.1.2024. Forma stanovení výše úplaty za školní družinu […]

... Více...

ČŠI ve školní družině: Inspekce, nebo invaze?

Právě jste se dozvěděli, že školu navštíví ČŠI. Špitá se o tom, že bude zaměřena na školní družinu. Zavládla panika. Proč přijdou? Co vše budou kontrolovat? Provedli jsme něco? Udal nás někdo? Budou padat hlavy? Tímto procesem jsem si sám v letošním školním roce prošel. Inspekce byla relativně rozsáhlá (tým inspektorů zůstal téměř celý týden) a […]

... Více...

Jak na výkaz Z2-01 O školní družině

Termín odevzdání výkazu se již pomalu blíží, proto je načase se na tento nepříjemný byrokratický úkon podívat pod drobnohledem. Termín a forma odevzdání Výkaz se vyplňuje elektronicky na adrese http://toiler.uiv.cz/. Údaje, které zadáváme jsou k 31. 10. 2023, vyplňování je tedy spuštěno k tomuto datu a výkaz musí být odevzdán nejpozději 13. 11. Odevzdává se […]

... Více...

Dříve než to vypukne – Tahák na začátek

Přípravný týden je v plném proudu. Někdo má již jasnou představu a plán, co bude s dětmi v družině tvořit a podnikat, někdo na tom ještě pracuje. Dříve než vás v novém školním roce začneme zásobovat další novou inspirací, dovolili jsme si připravit výčet článků, které na našem portálu již vyšly, a které stojí za […]

... Více...

Nejčastější dotazy z provozu školní družiny – 34 – archivace pedagogické dokumentace

Mohli byste mi poskytnout informace a doporučení ohledně archivace povinné pedagogické dokumentace ve školní družině? Mám zájem se dozvědět, jaké dokumenty je nutné archivovat, jak je dlouho uchovávat a jakým způsobem je vhodné je organizovat a zabezpečovat. Rovněž by mě zajímalo, jakým způsobem se postupuje s dokumentací, která již není aktuální, a zda existují specifické […]

... Více...

Nejčastější dotazy z provozu školní družiny – 33 – přijímání nových vychovatelů

Píši vám jako začínající vychovatelka ve školní družině. Ráda bych se dozvěděla více informací ohledně procesu výběru nových vychovatelů ve školách, zejména jak probíhá pohovor a jaká jsou hlavní kritéria, která škola bere v potaz při výběru kandidátů. Slyšela jsem, že usadit se někde bez předchozích kontaktů není jednoduché. Petra N. Odpovídá: Filip Sedláček, DiS.(vedoucí […]

... Více...

Nejčastější dotazy z provozu školní družiny – 32 – Vše, co potřebujete vědět o PHmaxu

Pamatuji si, že dříve záleželo na maximálním naplnění kapacity 30 dětí na oddělení družiny – počítal se snad úvazek vychovatele podle počtu dětí v ŠD? Je dnes situace stejná? nebo mohou být případně dvě oddělení o 20ti dětech? Má tedy počet dětí vliv na úvazek vychovatele? Lenka Š. Jestliže máme přihlášeno na září 154 žáků, […]

... Více...

Nejčastější dotazy z provozu školní družiny – 31 – Zařazení do platové třídy

Jsem zařazena do osmé platové třídy, ale z okolí slyším, že někteří vychovatelé jsou zařazeni do deváté. Proč tomu tak je? Karolína D. Odpovídá: Filip Sedláček, DiS.(vedoucí vychovatel, šéfredaktor portálu) Zařazení vychovatelů do jednotlivých platových tříd upravuje dokument Metodický výklad k odměňování pedagogických pracovníků. Ten však vyšel již v roce 2021 a s ohledem na […]

... Více...

Nejčastější dotazy z provozu školní družiny – 30 – role asistenta pedagoga ve školní družině

Jaká je vlastně role asistenta pedagoga ve školní družině a jeho pracovní náplň? Eliška B. Odpovídá: Filip Sedláček, DiS.(vedoucí vychovatel, šéfredaktor portálu) Působení asistenta pedagoga ve školní družině je řízeno platnými legislativními předpisy, zejména zákonem o pedagogických pracovnících a vyhláškou 27/2016 sb. a nařízením vlády č. 195/2019 Sb.Tato legislativa umožňuje poskytování asistenta pedagoga účastníkům zájmového […]

... Více...