Nejčastější dotazy z provozu školní družiny – 5 – Suplování a suplovací pohotovostSdílet na sociálních sítích

Suplovací pohotovost a nepřímá činnost – pravděpodobně, podle mě, by se neměly překrývat? Tzn. musí mi ředitelka stanovit nepřímou v jinou dobu než mám suplovací pohotovost?

Iveta S.

Takže se nikde nedozvím, kolikrát týdně mě mohou poslat na suplování? Kolik mám mít oficiálně vyplněno a zapsáno, jako to mají učitelé v rozvrhu?

Veronika S.

Odpovídá: Filip Sedláček, DiS.
(vedoucí vychovatel, šéfredaktor portálu)

V první řadě – suplování za učitele či asistenty není pracovní náplní vychovatele/ky školní družiny. To, že se tomu tak v praxi běžně děje je věc druhá a vychází z prostého nedostatku pracovních sil na straně zaměstnavatele. Stejně, jako vychovatel/ka nemůže ze své pracovní smlouvy vykonávat práci učitele/ky, či asistenta/ky pedagoga, tito nemohou na základě své pracovní smlouvy pracovat ve školní družině.

Dle stanoviska gesčního odboru 25, odboru rejstříku a péče o pedagogické pracovníky, ředitel/ka školy nemůže vychovatelce práci ve škole nařídit. Její pracovní zařazení je vychovatelka ve školní družině. Proto nemůže vykonávat práci ve škole (suplovat při hodinách, vykonávat dozory atp.). Pro tyto práce by bylo nutné uzavřít některou z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr nebo upravit pracovní smlouvu

MŠMT.cz, Často kladené dotazy. https://www.msmt.cz/mladez/casto-kladene-dotazy-2

Toliko teorie, nyní k praxi.

Vzájemné suplování mezi asistenty pedagoga, vychovateli a učiteli je pro plynulý chod školy naprosto nezbytné. Pracovní smlouva to však neumožňuje, protože vychovatel/ka dle ní vykonává přímou pedagogickou činnost ve školní družině a činnosti související s přímou pedagogickou činností ve školní družině. Ani do jedné z této kategorií nelze zařadit suplování ve škole, ani suplovací pohotovost. Jde o zcela jinou práci. Proto je pro umožnění suplování vždy (s výjimkami uvedenými níže) nutné podepsat Dohodu o pracovní činnosti (DPČ).

Není supl jako supl:

Suplování, které vykonává vychovatel/ka školní družiny tedy souhrnem lze rozdělit do tří kategorií:

  • Suplování za jiného vychovatele/jinou vychovatelku náhradou: Je „do úvazku“ a lze jej vykonávat pouze, jako náhradu za vlastní hodiny přímé práce, které neproběhly.
  • Suplování za jiného vychovatele/jinou vychovatelku, jako přespočetná hodina: Může být zaměstnavatelem nařízeno až v rozsahu 4 hodin týdně. Nejde o přesčas, hodiny se odečítají z nepřímé práce, je tedy také „do úvazku“. Viz. §23 Zákona o pedagogických pracovnících
  • Suplování za jiného pedagogického pracovníka (učitele, asistenta): Je možné pouze na DPČ, popř. musí být za přísně stanovených okolností uvedeno v pracovní smlouvě.

Dohoda o pracovní činnosti:

Veškeré dotazy ve vztahu k suplování, jeho finančnímu ohodnocení, maximálnímu týdennímu rozsahu apod. by měly být zodpovězeny prostudováním konkrétní Dohody o pracovní činnosti a její přílohy – obvykle nazvané Náplň práce.

DPČ je dohoda, mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, její obsah je tedy před podepsáním předmětem diskuse a je limitován pouze Zákoníkem práce a Zákonem o pedagogických pracovnících.

To, zda vychovatel/ka DPČ vůbec podepíše, je samozřejmě zcela dobrovolné. Pokud tedy na suplování vedení školy trvá, je zde v rozporu se zákonem. Reálně ale většina vychovatelů/vychovatelek suplovat chce, je to pro nás forma přivýdělku.

Zaměstnanec i zaměstnavatel má v souladu se Zákoníkem práce právo dohodu kdykoliv vypovědět, pokud mu již nadále nevyhovuje.

V pozici zaměstnance na DPČ jste také pedagogickým pracovníkem, struktura Vaší práce je tedy podobná, jako u hlavního pracovního poměru a skládá se z práce přímé – samotné suplování a práce nepřímé – přípravy a suplovací pohotovosti.

Suplovací pohotovost:

Stejně, jako jiný obsah DPČ, rozsah a forma suplovací pohotovosti je na domluvě mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Platí, že pohotovosti jsou prací související s prací přímou a jejich poměr vůči práci přímé je stanoven zákonem (Viz. článek Nepřímá práce).

Jako u většiny nepřímé práce, zaměstnanec může vykonávat pohotovost na pracovišti, či mimo něj. Pokud zaměstnavatel z praktických důvodů nařídí výkon pohotovosti na pracovišti, zaměstnanec musí uposlechnout, avšak rozsah pohotovostí nesmí překročit rozsah nepřímé práce stanovený DPČ.

Konflikt mezi smlouvami:

Vykonává-li zaměstnanec práci vychovatele na základě pracovní smlouvy a suplujícího pedagoga na základě DPČ, jde o dva různé pracovní poměry, které spolu nijak nesouvisí a nesmí se překrývat čas jejich výkonu, ani pracovní náplň, ani ohodnocení. Vykonávat suplovací pohotovost v době, kdy má zaměstnanec nařízenu nepřímou práci související s prací vychovatele je tedy nemožné. O to důležitější je v případě obou smluv mít co nejpevněji stanovenou pracovní dobu a dobře rozvrženou nepřímou činnost. Určitě by nemělo platit pravidlo, že suplovat můžete jít kdykoliv, kdy se nachomýtnete vedení školy pod ruce, v takovém případě by výkon DPČ narušoval Vaši práci vychovatele, zejména tedy výkon prací souvisejících s přímou pedagogickou činností ve školní družině.

Máte také dotaz?
Napište na redakce@nasedruzina.cz


Reklama