Nejčastější dotazy z provozu školní družiny – 30 – role asistenta pedagoga ve školní družiněSdílet na sociálních sítích

Jaká je vlastně role asistenta pedagoga ve školní družině a jeho pracovní náplň?

Eliška B.

Odpovídá: Filip Sedláček, DiS.
(vedoucí vychovatel, šéfredaktor portálu)

Působení asistenta pedagoga ve školní družině je řízeno platnými legislativními předpisy, zejména zákonem o pedagogických pracovnících a vyhláškou 27/2016 sb. a nařízením vlády č. 195/2019 Sb.
Tato legislativa umožňuje poskytování asistenta pedagoga účastníkům zájmového vzdělávání se speciálními vzdělávacími potřebami. Pro získání asistenta pedagoga ve školní družině je obvykle potřeba vyjádření odborníka, které potvrzuje nezbytnost přítomnosti asistenta pedagoga pro daného účastníka zájmového vzdělávání ve školní družině. Výše úvazku asistenta pedagoga se stanovuje individuálně na základě potřeb účastníka zájmového vzdělávání a možností školy.

Dle § 5 vyhlášky č. 27/2016 sb. „Asistent pedagoga poskytuje podporu jinému pedagogickému pracovníkovi při vzdělávání žáka či žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v rozsahu podpůrného opatření. Asistent pedagoga pomáhá jinému pedagogickému pracovníkovi při organizaci a realizaci vzdělávání, podporuje samostatnost a aktivní zapojení žáka do všech činností uskutečňovaných ve škole v rámci vzdělávání, včetně poskytování školských služeb.(…) Pracuje podle potřeby s žáky třídy, oddělení nebo studijní skupiny podle pokynů jiného pedagogického pracovníka a ve spolupráci s ním.
(…) Zajišťuje zejména:

a) přímou pedagogickou činnost při vzdělávání a výchově podle přesně stanovených postupů a pokynů učitele nebo vychovatele zaměřenou na individuální podporu žáků a práce související s touto přímou pedagogickou činností,

b) podporu žáka v dosahování vzdělávacích cílů při výuce a při přípravě na výuku, žák je přitom veden k nejvyšší možné míře samostatnosti,

c) výchovné práce zaměřené na vytváření základních pracovních, hygienických a jiných návyků a další činnosti spojené s nácvikem sociálních kompetencí.“

Asistent pedagoga ve školní družině nese odpovědnost za účastníky zájmového vzdělávání, se kterými pracuje, nicméně konečná zodpovědnost za bezpečnost a dohled nad účastníky zájmového vzdělávání spočívá vždy na vychovateli, se kterým spolupracuje.
V případech, kdy je vychovatel dočasně nepřítomný, asistent pedagoga může suplovat jeho úkoly a zajišťovat dohled nad účastníky zájmového vzdělávání, avšak nikdy by neměl mít samostatnou odpovědnost za účastníky zájmového vzdělávání a jeho práce by měla být vždy prováděna ve spolupráci s jiným pedagogem či pedagogickým pracovníkem.
Práce asistenta je důležitá pro vytvoření bezpečného prostředí, které podporuje rozvoj a vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání. Vědomí své role, spolupráce s vychovatelem a dodržování platných předpisů a směrnic jsou zásadní pro úspěšné působení asistenta pedagoga ve školní družině.

Máte také dotaz?
Napište na redakce@nasedruzina.cz


Reklama