Dříve než to vypukne – Tahák na začátekSdílet na sociálních sítích

Přípravný týden je v plném proudu. Někdo má již jasnou představu a plán, co bude s dětmi v družině tvořit a podnikat, někdo na tom ještě pracuje. Dříve než vás v novém školním roce začneme zásobovat další novou inspirací, dovolili jsme si připravit výčet článků, které na našem portálu již vyšly, a které stojí za to si na začátku školního roku připomenout. Naleznete zde inspiraci na hry a tvoření, zároveň také záležitosti legislativní a provozní.

Seznamovací hry k začátku školního roku

Tento článek u vás vzbudil velký zájem. Autorka Bc. Karolína Pospíšilová v něm popisuje seznamovací hry, které slouží k tzv. „prolomení ledů“. Cílem her je především překonání prvotního ostychu, navázání přátelství a překonávání překážek v sociální interakci. Autorka mimo jiné uvádí, jaká pravidla je potřeba při seznamovacích aktivitách dodržovat. Hry rozdělila do dvou kategorií podle věku dětí. Dalším velkým přínosem je, že vybrala hry s minimální náročností na pomůcky.

Stolní společenské hry nejen do družiny

Tento článek vám může pomoci správně vybrat stolní společenské hry do družiny, ale i třeba do rodin s dětmi. A protože jich je na českém trhu spousta, přináší vám autorka Bc. Karolína Pospíšilová přehled osvědčených her do školní družiny. Uvádí zajímavé tipy her, které zároveň dělí dle věkové kategorie dětí.

Stolní hry pro ŠD

Jak na ŠVP v ŠD

Plánování v ŠD

Jedním z nejdůležitějších dokumentů, které je potřeba vypracovat v souladu se zákonem, je Školní vzdělávací program školní družiny. No a jak na něj nám ve svém článku radí Filip Sedláček, DiS. Uvádí, že adekvátním vypracováním ŠVP si připravíme půdu pro neméně důležité dokumenty, jako je Vnitřní řád školní družiny a Roční plán činností. Autor připomíná na co při tvorbě ŠVP myslet.

Bezpečnost žáků a odpovědnost v ŠD

V tomto článku nám pan advokát Mgr. Pavel Vank nastínil základní bezpečnostní pravidla ve vztahu k žákům ve školní družině. Vysvětluje, jak správně zajistit dohled nad žáky a kdo odpovídá za škodu způsobenou žákům.

Vedoucí vychovatel jako aktivní součást vedení školy

Tento článek se jistě bude hodit vychovatelkám/vychovatelům, kteří nastupují nově na vedoucí pozici ve školní družině nebo i těm stávajícím, kteří si s novým školním rokem dali za cíl zlepšit vztahy s vedením školy a umět prosadit zájmy a potřeby celého kolektivu školní družiny. Jak na to nám poradí Filip Sedláček, DiS.

Zmrzlinové kornouty

A jako poslední vám přinášíme inspiraci na tvoření od Justýny Zmekové. Než se se svými dětmi zaběhnete v novém školním roce, zkuste se vrátit ještě do letních dnů, a to nejen v rámci vyprávění, co kdo zažil, ale i tvořením něčeho, co každý z nás v létě jistě ochutnal.


Reklama