Nová legislativa ve školních družinách a klubech: Co přináší a jaké má dopady?Sdílet na sociálních sítích

Jako metodik mimoškolní výchovy dostávám mnoho dotazů co se týče legislativy školní družiny. Aktuálně zejména k tématu novely §123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), s účinností od 1.1.2024.

Forma stanovení výše úplaty za školní družinu

Nejpodstatnější změnou je převedení pravomoci stanovit výši úplaty za školní družiny a kluby z rukou jednotlivých ředitelů škol do rukou zřizovatelů. Tento krok odstraňuje dříve existující variability a nejednotnost v celé republice. Výše úplaty bude nyní odvozena od minimální měsíční mzdy, což znamená, že se mění nejen způsob, jakým se úplata stanovuje, ale i to, jak bude úplata reflektovat ekonomickou realitu rodin.

Osvobození od úplaty za školní družinu

Další významnou inovací je rozšíření spektra rodin, které budou mít nárok na osvobození od úplaty. Rodiny, pobírající přídavek na dítě, jsou nyní zahrnuty, což je výrazným krokem k demokratizaci přístupu ke vzdělání. Toto rozšíření umožňuje většímu počtu dětí zapojit se do zájmového vzdělávání bez finanční zátěže pro jejich rodiny.

Případné negativní důsledky novely

Zároveň je důležité zmínit, že novela zákona přináší i určité výzvy. Například, v případě pozdního stanovení výše úplaty zřizovatelem, mohou nastat komplikace v plánování a organizaci školního roku jak pro vedoucí školních zařízení, tak pro rodiče. Například, pokud zřizovatel stanoví výši úplaty až na poslední chvíli, mohou rodiče čelit nejistotě ohledně financování vzdělávacích aktivit svých dětí. Tato situace může vést k překážkám ve správném plánování a rozhodování o zařazení dětí do školních družin.

Pozitivní důsledky novely

Změny představují významný krok k vytvoření spravedlivějšího a dostupnějšího vzdělávacího systému pro všechny děti. Zřizovatelé mají nyní možnost přizpůsobit výši úplaty podle konkrétních potřeb a možností rodin, čímž se otevírají dveře ke kvalitnějšímu a inkluzivnějšímu vzdělávání. Avšak s novými pravomocemi přichází i zodpovědnost za správné a včasné rozhodnutí, které bude mít přímý dopad na každodenní život rodin a chod školních zařízení.

Želmíra Bozánová
vedoucí vychovatelka
metodik MV Brno


Reklama