Nejčastější dotazy z provozu školní družiny – 28 – čerpání dovolenéSdílet na sociálních sítích

Zaměstnavatel mi nařizuje čerpat dovolenou o letních prázdninách, nezbývá mi potom volno na termín, který by vyhovoval mně. Mohu se proti tomu nějak bránit?

Miluše P.

Odpovídá: Filip Sedláček, DiS.
(vedoucí vychovatel, šéfredaktor portálu)

Podle § 217 zákoníku práce určuje čerpání dovolené zaměstnavatel. Zaměstnanec si tedy nemůže sám stanovit termín dovolené. V praxi je častým zvykem sjednat si dovolenou prostřednictvím dohody, rozhodující slovo ale náleží vždy zaměstnavateli. Ve školství se dovolená čerpá o hlavních či vedlejších prázdninách.

Sečteme-li dny prázdnin za celý školní rok, dostaneme se k číslu, které značně převyšuje 320 hodin (8 týdnů), které nám náleží ze zákona. Během letních prázdnin obvykle čerpáme 7 týdnů (osmý je přípravný), dále jarní, pololetní, Velikonoční, Vánoční a podzimní prázdniny a případná ředitelská volna. I po odečtení dnů státních svátků nám z výše uvedeného vyplývá, že čerpáme více volna, než na kolik máme ze zákona nárok.

Práce o prázdninách

Tento problém lze vyřešit více způsoby. Nasnadě je prázdninový provoz. Více o tomto tématu zde a zde. Pokud škola prázdninový provoz nenabízí, nebo o něj není zájem, popř. pokud vyhoví zaměstnanci a dovolí mu čerpat dovolenou mimo termín prázdnin, je potřeba zaměstnanci nařídit náhradní práci o prázdninách.

Ta je prací nepřímou (nejsou přítomni žáci) a může probíhat na pracovišti či mimo něj dle dohody se zaměstnavatelem. Obvyklou náplní je samostudium, administrativní práce, účast na kurzech a školeních, práce na výzdobě školy apod.

Nemělo by být zvykem nařizovat zaměstnanci náhradní práci, které je zcela v rozporu s jeho pracovní náplní, např. úklid školy či výmalba tříd není prací související s přímou prací pedagogického pracovníka.

Máte také dotaz?
Napište na redakce@nasedruzina.cz


Reklama