Nejčastější dotazy z provozu školní družiny – 2 – účastníci prázdninového provozuSdílet na sociálních sítích

Může se k prázdninovému provozu přihlásit i účastník, který ve školním roce nenavštěvuje ŠD za podmínky úplaty a přihlášky na prázdniny?

Iveta s.

Odpovídá: Filip Sedláček, DiS.
(vedoucí vychovatel, šéfredaktor portálu)

V souladu se zákonem by měly prázdninový provoz nabízet všechny školní družiny, pokud se ředitel/ka školy nedomluví se zřizovatelem jinak. Přesné podmínky a formy poskytnutí této služby se řídí také dohodou mezi ředitelem/ředitelkou a zřizovatelem, zákon je neupravuje.

Družina vykonává činnost ve dnech školního vyučování a o školních prázdninách. Po projednání se zřizovatelem může ředitel přerušit činnost družiny v době školních prázdnin.
Ředitel po projednání se zřizovatelem může po dohodě s řediteli jiných družin zprostředkovat možnost poskytování zájmového vzdělávání účastníků v jiné školní družině po dobu přerušení provozu, především v době školních prázdnin. Ředitel zveřejní na vhodném veřejně přístupném místě informaci o přerušení provozu družiny a popřípadě také informaci o možnosti a podmínkách zajištění vzdělávání v jiné družině.

§ 8 odst. 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb.

Zjištění zájmu:

Podmínky přihlášení k prázdninovému provozu, účastníci prázdninového provozu a další náležitosti musí být upraveny v ŠVP ŠD. Zde se vyplatí uvést také časový limit, do kdy musí rodič žáka k prázdninovému provozu přihlásit (ideálně několik týdnů dopředu, aby bylo možné včas nahlásit zřizovateli příp. přerušení provozu) a také minimální počet přihlášených účastníků (nemá smysl otevírat družinu pro dvě děti). Je třeba upravit také to, kterých prázdnin se provoz týká (mnohdy bývají vyjmuty Vánoční prázdniny).

Přihlášku k prázdninovému provozu je vhodné akceptovat jen v písemné formě na předepsaném formuláři, který bude obsahovat i veškeré relevantní informace a podmínky stanovené ŠVP ŠD, vč. výše uvedeného. Rodič potvrdí seznámení a souhlas svým podpisem.

Účastník prázdninového provozu

K prázdninovému provozu se mohou přihlásit žáci přihlášení k pravidelné denní docházce, nepravidelné docházce, žáci nepřihlášení do ŠD, žáci druhého stupně, po dohodě ředitelů také žáci okolních základních škol, nižších ročníků osmiletých gymnázií a konzervatoří. Tedy s trochou nadsázky kdokoliv. K prázdninovému provozu je tak lépe přihlížet spíše jako k příměstskému táboru, než k prodloužení činnosti družiny.

Příklad z praxe:

Základní škola uvede do ŠVP ŠD, že prázdninový provoz nabízí, je-li účastník přihlášen nejpozději 14 dní před zahájením tohoto provozu. Stanoví, že provoz bude spuštěn jen v případě, kdy se přihlásí minimálně 15 účastníků. S uvedenými skutečnostmi s předstihem seznámí rodiče, varuje je, že v době prázdninového provozu není funkční školní jídelna a vyvěsí na svůj web přihlášku.

Ke stanovenému termínu se přihlásí tři účastníci. Ředitel/ka školy kontaktuje zřizovatele, který buď rozhodne o doplnění o účastníky z okolních škol v souladu se zákonem, nebo o přerušení provozu. V obou případech o této skutečnosti škola vhodnou formou informuje rodiče.

Máte také dotaz?
Napište na redakce@nasedruzina.cz


Reklama