Jak pracovat s náročnými situacemi při výchově dětí: Sebepoškozování

V tomto článku pokračujeme dílčím tématem zaměřujícím se na duševní zdraví dětí. Konkrétně se zaměříme na projevy sebepoškozování a sebevražedných úvah, které velmi často souvisí s úzkostnými a depresivními stavy, jež jsme zmínili v minulém díle. Poslední průzkumy ukazují, že se sebepoškozuje až 15% dětí. Téma je tedy velice aktuální napříč vzdělávacími institucemi. Sebepoškozování je úmyslný akt nějaké […]

... Více...

Jak pracovat s náročnými situacemi při výchově dětí: úzkostné a depresivní stavy

V následujícím díle našeho seriálu pokračujeme v popisu různých náročných situací ve výchově, se kterými se můžeme ve školní družině setkat. Tímto blokem zahájíme důležité podtéma zaměřující se na duševní zdraví dětí, které rozdělíme opět do několika bloků. V tomto článku se konkrétně zaměříme na děti s úzkostnými a depresivními stavy.Úzkostné a depresivní stavy dosáhly u dětí po období […]

... Více...

Jak pracovat s náročnými situacemi při výchově dětí: Sociálně vyloučení

V minulém díle našeho seriálu jsme zahájili blok tematických okruhů rozličných náročných situací ve výchově, se kterými se můžeme ve školní družině setkat. Prvním tématem z tohoto bloku byla péče o děti se zdravotním postižením, které představovalo obtíž, se kterou se bude dítě pravděpodobně potýkat po celý život. Dalším tématem bude naopak práce se žákem […]

... Více...

Jak pracovat s náročnými situacemi při výchově dětí: Účastník se zdravotním postižením

V tomto díle našeho seriálu zahájíme blok jednotlivých tematických okruhů rozličných náročných situací ve výchově, se kterými se můžeme ve školní družině setkat. Tento blok zahájíme článkem o potřebách a komunikaci s dětmi se zdravotním postižením. V minulém díle jsme hovořili o tom, nakolik je práce vychovatele zodpovědná a náročná jak na osobní, tak profesní […]

... Více...