Nejčastější dotazy z provozu školní družiny – 27 – poznámky a kázeňská opatřeníSdílet na sociálních sítích

Mohu dávat dětem poznámky do žákovské knížky?

Vanessa H.

Odpovídá: Filip Sedláček, DiS.
(vedoucí vychovatel, šéfredaktor portálu)

Pravomoci vychovatele, co do udělování kázeňských opatření jsou žalostné, spíše žádné. Poznámku, která má pro rodiče informativní charakter však nelze dle §21 zák. č. 561/2004 sb. chápat jako kázeňské opatření, jejich udělení vychovatelkou tedy nic nebrání.

Poznámky

ČŠI o udělování poznámek říká následující: „Žákovská knížka nepatří k dokumentaci, jejíž vedení školám a školským zařízením ukládá školský zákon. Přestože o absurdních poznámkách v žákovské knížce
kolují už letité vtipy, nemohou popřít fakt, že funkční zápisy v žákovské knížce, stejně jako
informace předané rodičům jiným způsobem, mohou včas upozornit na vznikající problémy
a otevřít cestu dalšímu účelnému hledání společně orientovaného postupu školy i rodiny,
nejsou však kázeňským opatřením ve smyslu právních předpisů.“

Žákovská knížka je však primárně komunikačním nástrojem mezi rodičem a třídním učitelem. Zápisy do žákovské bych tedy osobně prováděl po předběžné domluvě s TU a v ideálním případě pro účely školní družiny měl zaveden vlastní komunikační kanál – družinový notýsek/průkazka apod.

Navzdory tomu, že školy zavádějí stále větší množství elektronických komunikačních nástrojů, osobně se přikláním k tomu, aby poznámky byly vždy v podobě písemné. Pro rodiče i žáka má kus popsaného papíru větší váhu, než elektronický vzkaz. Písemná stopa se také hodí v případě, že by poznámek bylo více a musely být z nich vyvozeny další důsledky.

Ostatní kázeňská opatření

Udělování kázeňských opatření, jakými jsou třídní důtky, ředitelské důtky, snížené známky z chování apod. vychovateli ŠD nepřísluší. Ta dle závažnosti uděluje třídní učitel či ředitel/ka školy. Vychovatel/ka však může předložit podklady (poznámky, zápisy z jednání) a jednání o udělení kázeňského opatření tak u TU či u ředitele/ky školy iniciovat.

Jiné způsoby

V praxi se mi velmi osvědčilo v případě opakovaných prohřešků proti Vnitřnímu řádu pozvat rodiče k osobnímu jednání v dopoledních hodinách. Je to pro ně velmi nepříjemné, mnohdy se musí omluvit z práce a proto je takovéto jednání pro ně často impulzem k řešení situace, aby se jednání neopakovalo v budoucnu.

Na osobní jednání vždy přizvěte další osobu – zástupce ředitele, školní psycholožku, vedoucí vychovatelku. Poslouží jako svědek a mediátor, umožní zároveň nerušeně z jednání v jeho průběhu vést písemný záznam.

Písemný záznam nechte rodičem podepsat a archivujte jej. Tvoříte tak papírovou stopu, kterou využijete v případě, že bude nutné např. účastníka ze ŠD v budoucnu vyloučit (více k tomuto tématu zde).

Máte také dotaz?
Napište na redakce@nasedruzina.cz


Reklama