Nejčastější dotazy z provozu školní družiny – 25 – Pracovní doba vychovateleSdílet na sociálních sítích

Ráda bych se optala, kdy přesně začíná pracovní doba vychovatelky? Při převzetí žáků od učitele tj. při konci vyučování, nebo má vychovatelka nárok na plat třeba o 10 minut dříve, kdy zapisuje dle seznamu od třídní učitelky odchody dětí, eviduje lístky od rodičů atd.?

Hana K.

Kdo mi zaplatí za čas strávený na poradě, když mám úvazek jen 14 hodin a porada je před mou pracovní dobou?

Alžběta C.

Odpovídá: Filip Sedláček, DiS.
(vedoucí vychovatel, šéfredaktor portálu)

Takové a podobné dotazy nám chodí do redakce velmi často. Vyplývá z nich alarmující neznalost elementárních principů pedagogické práce a vlastní pracovní smlouvy. Tímto tématem jsme se již v minulosti zabývali, pojďme si jej však raději připomenout.

Práce přímá a nepřímá:

Práce každého pedagogického pracovníka (učitele, vychovatele i asistenta pedagoga) se skládá z práce přímé a nepřímé. Oboje dohromady tvoří pedagogický pracovní úvazek. Tedy v žádném případě nelze uvádět „úvazek 14 hodin týdně“, nedoplníme-li „přímé práce“. Takovéto formulace jsou mnohdy špatně vykládány tak, že vychovatel s polovičním úvazkem pracuje opravdu jen 14 hodin týdně a je placen pouze za 14 hodin práce týdně. Nepřímá práce je pak někdy mylně vykládána jako neplacený přesčas.

Plný úvazek vychovatele je 40 hodin týdně, stejně jako v jakémkoliv jiném běžném zaměstnání. Placeni jsme za celých 40 hodin. Výhodou pedagogických pracovníků je, že určitou část své práce si můžeme organizovat sami a vykonávat ji mimo pracoviště. To však určitě neznamená, že tuto část práce vykonat nemusíme.

Práce přímá

Je pouze takovou prací, při které pedagogicky působíme – vzděláváme, vychováváme. Zjednodušeně řečeno: „jsme u dětí“. Při plném úvazku činí 28-30 hodin (dle místních zvyklostí) týdně. Probíhat může na pracovišti i mimo něj – školní hřiště, akce a výlety atp.

Nepřímá práce

Nebo přesněji „práce související s přímou prací“ zahrnuje vše ostatní. Administrativa, porady, dohledy, školení aj. Při plném úvazku činí 10-12 hodin. Větší část obvykle probíhá mimo pracoviště – přípravy, samostudium apod. můžeme bez obtíží řešit z domova. Zaměstnavatel má právo část nepřímé práce nařídit vykonat na pracovišti ve stanoveném čase – zejm. porady, školení, práce s citlivou dokumentací, dohledy – maximálně však v rozsahu nepřímé práce, nesmí tedy překročit zmiňovaných 10-12 hodin týdně při plném úvazku.

Více o přímé a nepřímé práci se dočtete zde.

Začátek a konec pracovní doby:

Jak již vyplývá z výše uvedeného, evidovaná pracovní doba vychovatele začíná nástupem k dětem. Jen těžko můžeme vykonávat přímou práci v době, kdy mají děti ještě výuku. Čas, který vychovatel stráví přípravou administrativy, pomůcek, třídy před příchodem účastníků zájmového vzdělávání, vše je prací nepřímou. Znovu podotýkám, že práce nepřímá je součástí našeho úvazku a našich povinností a jsme za ni placeni.

Přímá práce končí skončením pracovní doby dle rozpisu či s odchodem posledního dítěte ze ŠD. V druhém případě se může nashromáždit vychovateli za týden čas, který by si měl teoreticky nahradit, protože mu chybí přímá práce do výše jeho úvazku. A to i v případě, kdy po odchodu dětí na pracovišti zůstane do skončení své pracovní doby – bez dětí nevykonává práci přímou, ale práci nepřímou v čase a místě, které si určil. Většina vedoucích pracovníků toto však promíjí, obzvláště jedná-li se o maximálně desítky minut týdně.

Výpočet úvazku vychovatele:

Správně se výše úvazku uvádí v procentech či matematickém podílu. Tedy například úvazek 0,85 (85%) či 1,00 (100%, tedy plný) apod. Takto by měl být uveden i na Vaší smlouvě. Ta zároveň informuje o tom, zda ve Vaší škole plný úvazek odpovídá 28, 29 či 30 hodinám přímé práce z čehož pak dále vyplývá počet hodin práce související (nepřímé).

Pokud si nejste jisti výší svého úvazku, lze jej samozřejmě dopočítat i zpětně. Známe-li počet hodin přímé práce a víme-li, kolika hodinám přímé práce odpovídá v naší škole plný úvazek, je výpočet jednoduchý:

POČET HODIN PŘÍMÉ PRÁCE děleno POČET HODIN PŘÍMÉ PRÁCE PŘI PLNÉM ÚVAZKU

tzn. např.

24/28=0,86

V našem případě tedy vychovatel má úvazek 0,86 (86%). A ten v tomto případě odpovídá 24 hodinám přímé práce a 10,3 hodiny (86% z 12) nepřímé práce týdně.

Máte také dotaz?
Napište na redakce@nasedruzina.cz


Reklama