Nejčastější dotazy z provozu školní družiny – 22 – akce a výletySdílet na sociálních sítích

Může vychovatelka ŠD jezdit na výlety? Žáci, které mám ve svém oddělení jedou se svojí třídní učitelkou na výlet. Je jich hodně, a proto jsem byla požádána, abych jela s nimi jako další dospělý. Vrací se až pozdě odpoledne a já bych ten den neměla ve družině žádné děti. Mohu tedy jet s nimi? A jak mám takový výlet placený, když moje pracovní doba začíná až před polednem? Děkuji

Petra S.

Odpovídá: Filip Sedláček, DiS.
(vedoucí vychovatel, šéfredaktor portálu)

Vychovatel/ka roli pedagogického doprovodu při dopoledních akcích hrát samozřejmě může, stejně jako asistent. Většina škol to od nás dokonce očekává bez ohledu na to, že akce probíhají mimo naši přímou práci. Problematika finanční je však vcelku komplexní a záleží na více faktorech.

Práce přímá či nepřímá?

Stejně jako u akcí pořádaných přímo školní družinou je třeba vyhodnotit, zda jede vychovatel/ka s dětmi na akci jako dozor či dohled. U akcí pořádaných učitelem, tedy mimo provozní dobu družiny se však nemůžeme opřít o náš ŠVP ŠD a formulace v něm, které zajišťují, že jde o práci přímou (viz. Nejčastější dotazy z provozu školní družiny – 4 – Nepřímá práce ). Alespoň ne během té části akce, která probíhá v dopoledních hodinách.

Placené suplování či přespočetná hodina?

Při troše štěstí nám zaměstnavatel dopolední akci uzná jako supl. Stále však není vyhráno. Ze zákona může vychovatel/ka vykonávat 4 hodiny týdně práci přímou namísto práce nepřímé. Tyto přespočetné hodiny jsou do úvazku, nejsou tedy placené extra (viz. Nejčastější dotazy z provozu školní družiny – 5 – Suplování a suplovací pohotovost).

Závěrem:

Velmi záleží na tom, jak máte podobné věci ve škole nastavené a nakolik je vedení k pedagogům vstřícné a otevřené diskusi. Není výjimkou, že třídní učitelé mají akce nejen zadarmo, ale ještě si čas na nich strávený musí nahrazovat bezplatným suplováním. V takové škole se nejspíš odměny za svůj čas nedočkáte.

Máte také dotaz?
Napište na redakce@nasedruzina.cz


Reklama