Nejčastější dotazy z provozu školní družiny – 26 – pozdní odchody účastníkůSdílet na sociálních sítích

Tento školní rok jsme do řádu ŠD připsali, že pokud bude dítě 3x opakovaně vyzvednuto pozdě, bude z družiny vyloučeno. Každý pozdní odchod si zapisujeme, rodiče podepisují. Minulý měsíc se nám stalo, že si dítě vyzvedli rodiče potřetí pozdě a od vedení jsme dostali zpětnou vazbu, že to vlastně není nijak právně podloženo a dítě je vyloučeno na měsíc a pak se do družiny opět vrací. 

Markéta M.

Odpovídá: Filip Sedláček, DiS.
(vedoucí vychovatel, šéfredaktor portálu)

Vyzvednutí účastníků po skončení provozní doby družiny je častým problémem, se kterým se setkává většina škol. Určitě je potřeba si tuto věc upravit ve vnitřním řádu a to relativně přísně, abychom rodiče od pozdního vyzvedávání odstrašili.

Řád školní družiny

V řádu bychom měli mít uvedeny následky pro rodiče, kteří účastníka vyzvednou opakovaně po skončení provozní doby. Typické řešení je předání dítěte OSPODu. Toto řešení je v souladu s doporučením MŠMT a stojí za ním i samotný OSPOD. Ne vždy je však nutné k němu přistoupit. OSPOD (v Praze skrze PČR) kontaktujeme v případě, že je dítě bezprizorní a tedy ohrožené. To znamená, že kontaktní osoby nezvedají telefon, popř. odmítají či nejsou schopny v rozumném časovém intervalu (stanoveném ve VŘŠD) zajistit vyzvednutí dítěte. Pro případy, kdy se rodič pouze zdrží a komunikuje, je třeba přistoupit k jiným formám vynucení dodržení provozní doby, typicky hrozbou vyloučení účastníka.

Řád školní družiny nestanovuje jen povinnosti účastníka, ale také povinnosti zákonných zástupců, jeho porušení se tedy může dopustit i rodič. Vhodné je uvést mezi důvody vyloučení „opakované a/nebo soustavné porušování řádu“ a dále konkretizovat, že „opakované pozdní vyzvednutí účastníka zákonným zástupcem je považováno za přestupek proti bodu -viz. výše- a může vést k vyloučení účastníka zájmového vzdělávání ze školní družiny“.

V praxi

Vytvořte si formulář, který musí rodič při pozdním vyzvednutí vyplnit a podepsat. Vyplněné formuláře schraňujte, např. v desce u přihlášky. Při opakování prohřešku upozorněte důrazně na výše zmíněné odstavce v řádu. V případě dalšího opakování neváhejte dát řediteli/ředitelce školy k podpisu předem sepsané úřední rozhodnutí o vyloučení žáka ze školní družiny pro opakované porušení VŘŠD.

Nenechte se odbýt. Vyloučení na základě opakovaného porušení řádu je zcela v souladu se zákonem, konkrétně § 31 Školského zákona, který praví:

„Kázeňským opatřením je podmíněné vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení, vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení, a další kázeňská opatření, která nemají právní důsledky pro žáka nebo studenta. (…) kázeňská opatření může udělit či uložit ředitel školy (…).

Vedení škol se mnohdy snaží si rodiče nepopudit a proto s oběma v tomto článku zmíněnými opatřeními váhá, či je dokonce odmítá. Řád školní družiny je oficiální dokument školy ratifikovaný ředitelem/ředitelkou a máte plné právo trvat na jeho dodržování, jak ze strany žáků a rodičů, tak ze strany vedení.

Pokud vedení školy vydá pokyn, který je v rozporu v řádem, obzvláště máte-li obavy, že jeho splnění Vás právně ohrožuje (odstrašující příklad z praxe: rodiči se nelze dovolat a vedení nařídí místo kontaktování OSPOD, aby vychovatelka dítě odvedla domů a doufala, že tam někdo bude), nebojte se takový pokyn odmítnout.

Máte také dotaz?
Napište na redakce@nasedruzina.cz


Reklama