Nejčastější dotazy z provozu školní družiny – 24 – školní klubSdílet na sociálních sítích

Pro děti ze 4. a 5. tříd máme školní klub. Děti tam mají volnější režim, než v družině, mohou se samy pohybovat po chodbách. Nás v družině to ale ruší, protože tam křičí a hrají fotbal. Proč pro klub neplatí stejná pravidla jako pro družinu?

Andrea S.

Odpovídá: Filip Sedláček, DiS.
(vedoucí vychovatel, šéfredaktor portálu)

V první řadě je třeba jasně říct, že to, co popisujete není školní klub. Mnoho základních škol si zařídilo povolení k provozu školního klubu a poté nevědělo, co si s ním počít, proto vznikli takoví „kočkopsi“, jakého popisujete u vás.

Co je školní klub?

Školní klub je volnočasové zařízení, které slouží přednostně žákům druhého stupně základní školy a nižších ročníků šesti- a osmiletých gymnázií. Navštěvovat jej mohou i žáci stupně prvního, pokud pro ně není volné místo ve školní družině.

Hlavním posláním školního klubu je poskytovat pravidelnou a příležitostnou výchovnou, vzdělávací, zájmovou a tematickou rekreační a spontánní činnost svým účastníkům. V praxi zajišťuje zejména bezpečné prostředí pro starší děti, které čekají na kroužky či nechtějí být doma samy. Je významnou prevencí sociálně-patologických jevů.

Jaká jsou pravidla ve školním klubu?

Školní klub má vlastní ŠVP i vnitřní řád, na družině by měl být zcela nezávislý. V žádném případě nejde o další oddělení školní družiny. Vychovatel školního klubu není podřízen vedoucímu vychovateli školní družiny.

Pravidla provozu klubu jsou obvykle volnější, než ta ve družině už jen z toho prostého důvodu, že účastníci jsou výrazně starší a samostatnější. Docházka je běžně dobrovolná, není výjimkou, že účastníci přicházejí a odcházejí, jak uznají za vhodné.

Vychovatel klubu nabízí činnost odpovídající věku a zájmům účastníků.

Střet klubu s družinou

V ideálním případě se účastníci klubu s účastníky školní družiny vůbec nesetkají. Školní klub má mít vlastní prostory a být od družiny zcela oddělen. Pokud však sdílí klub s družinou např. společné prostory, je třeba všechny účastníky obou školských zařízení opakovaně a důkladně poučit o bezpečnosti při vzájemném styku.

Máte také dotaz?
Napište na redakce@nasedruzina.cz


Reklama