Nejčastější dotazy z provozu školní družiny – 20 – domácí úkoly ve školní družiněSdílet na sociálních sítích

Dobrý den, je možné, aby ve školní družině děti vypracovávaly v rámci odpočinkové činnosti i domácí úkoly? Někteří rodiče na tom trvají.

Petra S.

Odpovídá: Filip Sedláček, DiS.
(vedoucí vychovatel, šéfredaktor portálu)

Tento dotaz považuji za nezbytné rozdělit do tří krátkých částí, které jsou pro něj relevantní.

Odpočinkové činnosti:

Odpočinkové činnosti nám charakterizuje Metodický pokyn k postavení, organizaci a činnosti školních družin.

Dle tohoto pokynu slouží odpočinkové činnosti k odstranění únavy, jsou klidové a plní psychohygienické poslání. Patří mezi ně činnosti v sedě, v leže, klidové hry, poslech, četba, ale i klidné zájmové činnosti. Obvykle se zařazují po obědě, ale lze je realizovat i v jiný čas, dle potřeby.

Příkladem je četba a předčítání, volné kreslení, meditační činnosti, poslech hudby aj.

Sem tedy vypracování domácích úkolů určitě nepatří.

Domácí úkoly v ŠD – příprava na vyučování:

Vypracování domácích úkolů však lze zařadit do přípravy na vyučování. Ta je dle vyhlášky č. 74/2005 Sb. nedílnou součástí činností ve školní družině a slouží přednostně k procvičování, opakování a rozšíření znalostí a dovedností získaných ve výuce. Patří sem, kromě domácích úkolů, také pracovní listy, různé soutěže, práce s literaturou aj.

MŠMT však nedoporučuje práci na domácích úkolech zařazovat dříve, než hodinu po skončení vyučování, ale ani po 15. hodině, tato činnost nám tedy objektivně sebere již takto velmi limitovaný čas pro činnosti zájmové a pokud mají žáci delší vyučování, časový prostor pro tuto činnost ani neexistuje, nehodláme-li zrušit odpolední vycházku.

Pokud se přesto rozhodnete vypracování domácích úkolů zařadit do činností školní družiny, vězte, že je k tomu potřeba písemného souhlasu zákonných zástupců všech žáků, kteří se činnosti aktivně zúčastní.

Rodiče na tom „trvají“:

Přípravě na vyučování se v ŠD věnovat musíme, rodič nás však nemůže nutit do konkrétních činností. Není-li práce na DÚ přímo uvedena v ŠVP ŠD a našem ročním plánu, není naší povinností věnovat jí čas. Důvody, proč s dětmi nechceme pracovat na domácích úkolech mohou být různé. Jak je uvedeno výše, na tuto činnost nemusí být v ŠD vůbec čas, někteří z nás se na ní třeba ani necítí, obávají se, že dítěti nedokáží správně poradit, vysvětlit mu postup. Ze školy jsme přeci jen vyšli dávno a většina z nás se látce prvního stupně denně nevěnuje.

Případné odmítnutí žádosti rodičů však nemusíme nijak zásadně obhajovat. Rozumný rodič rychle pochopí, když mu sdělíme, že pro tuto činnost v ŠD není potřebná časová dotace a klid a právě proto ji nemáme uvedenou ani v našem ŠVP. Nerozumný rodič se s našim rozhodnutím musí zkrátka smířit.

Máte také dotaz?
Napište na redakce@nasedruzina.cz


Reklama