Nejčastější dotazy z provozu školní družiny – 19 – Kroužky v úvazku vychovatele školní družinySdílet na sociálních sítích

Může vést vychovatelka v rámci PPČ zájmový kroužek? Do 15:00 je ve svém oddělení, následně převádí děti do konečné družiny kde si zároveň přebírá děti na kroužek, který trvá do 16.30.

Šárka M.

Odpovídá: Filip Sedláček, DiS.
(vedoucí vychovatel, šéfredaktor portálu)

To, že vychovatelé, kteří chtějí mít plný úvazek na něj mnohdy nedosáhnou, je nepříjemnou realitou našeho školství. Bojovat se s tím dá jen velmi obtížně, protože jsme limitováni PHmaxem, vedením školy a dalšími faktory. Já osobně toto řeším tím, že si v týmu udržuji dva „půl-úvazkáře“ – důchodkyni a učitelku/vychovatelku. Díky tomu zbývá více hodin pro ostatní a zbytek týmu má tedy plné úvazky. Nevýhodou však je dřívější dělení dvou oddělení a méně personálu pro zajištění ranní a koncové družiny.

Tam, kde taková řešení možná nejsou, přichází na řadu jiné způsoby, jak získat hodiny do úvazku. Asi dva nejtypičtější jsou přivýdělek na postu asistenta pedagoga a vedení odpoledních kroužků.

Kroužek v úvazku?

Zde je však potřeba odlišit, zda vychovatel/ka má vedení kroužku opravdu v úvazku, tedy má např. 25 hodin PP, z toho 22 v družině a 3 jako lektor kroužku, nebo zda kroužek je přivýdělkem nad rámec úvazku, tedy na DPP či DPČ.

V prvním případě škola zjevně překračuje svůj PHmax a plat vychovatele/ky tak jde částečně z jiného rozpočtu. Výhodou pro vychovatele/ku je administrativní jednoduchost, stejnoměrné zdanění celého příjmu a to, že celý příjem se počítá do důchodu. Úvazek se navyšuje nejen o tři hodiny přímé práce, ale i o práci nepřímou.

V druhém případě jde spíše o brigádu. Vychovatel/ka má na vedení kroužků samostatnou smlouvu, která se řídí příslušným zákonem.

Legislativně v pořádku jsou obě formy, protože práce lektora kroužků splňuje charakteristiku pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti, která je obsahem práce vychovatele školní družiny. U přivýdělku formou práce asistenta pedagoga je však již druhá smlouva nutností, protože pracovní náplň asistenta a vychovatele se dramaticky liší.

Máte také dotaz?
Napište na redakce@nasedruzina.cz


Reklama