Cesta z lesa do městaSdílet na sociálních sítích

Je tady další, v pořadí třetí, lekce DV na motivy příběhu Chrochtíka a Kvikalky, ve které se prasátka přesunou z lesa do města. V předchozím díle jsme se vydali na cestu, děti měly za úkol zamyslet se nad tím, jak vypadá jejich každodenní vypravování nebo když se vypravují na výlet. Překonávaly strach z překážek. Z metod a technik DV jsme si představili zrcadlení, skupinovou roli, učitel v roli.

Připomenout si můžete zde.

Cíle:

  • Osvojení si poznatků v péči o své okolí. Uvědomění si, že některé činnosti mohou životní prostředí zlepšovat, ale také ničit.
  • Upevnění si techniky živé obrazy.
  • Upevnění si techniky narativní pantomima.
  • Rozvoj schopnosti spolupráce.
  • Rozvoj verbálních a neverbálních komunikativních dovedností.
  • Rozvoj schopnosti orientace v prostoru.

Pomůcky:

Taktilní kotouče, krepový papír, zvoneček, předměty „odpadky“ různého materiálu, pytle na tříděný odpad, zástupné předměty – klobouky.

ÚVODNÍ RITUÁL

Volání pohádky písničkou, připomenutí předchozích lekcí.

ROZEHŘÁTÍ – POHYBOVÁ HRA

Vyprávění učitele: „Prasátka se probudila v lese, byla trochu rozlámaná, a tak se potřebovala rozhýbat. My se protáhneme také pomocí jedné lesní hry – Škatulata, hýbejte se.“

ZASTAVENÉ ŽIVÉ OBRAZY

Popis činnosti: Děti rozdělíme do skupin. Budou mít za úkol předvádět, co vše se v lese dá dělat. Rozehrají scénku, která se zazvoněním zvonečku zastaví. Děti by měly zůstat krátkou dobu ve štronzu. Pro jednodušší představu dětem vysvětlím, že si Chrochtík s Kvikalkou chtějí uchovat vzpomínky na svou cestu, a proto si zážitky fotografují. Následuje krátká reflexe, kdy si popíšeme, co jednotlivé skupinky předváděly a zda se vytvořené fotografie prasátkům líbí.

CESTA DO MĚSTA

Vyprávění učitele: „Když se Chrochtík s Kvikalkou protáhli a užili si fotografování v lese, vydali se za sluncem.“

Popis činnosti: . Zařadíme narativní pantomimu, kterou si děti mohou samy vést. Kdo bude mít klobouk Chrochtíka nebo Kvikalky, určuje kudy a jakým způsobem prasátka šla a co během cesty zažila. Tato činnost může být zdlouhavá, pokud se mají vystřídat všechny děti. Můžete se pohybovat pouze po třídě, s tím, že děti napodobují toho, kdo má klobouk na sobě. Pokud máte menší počet dětí, můžete se vydat i ze třídy ven.

TŘÍDĚNÍ ODPADU

Vyprávění učitele: „Chrochtík s Kvikalkou došli na okraj lesa, pohlédli do kraje, v dálce leželo město. ‚Podívej Chrochtíku, tam určitě nejdeme blýskavé prasátko‘. Ve městě bylo spousta špíny a odpadu, stejně jako tady. Co s tím uděláme?“

Popis činnosti: Předem si připravíme předměty z různého materiálu – „odpadky“, které následně poházíme po třídě. Můžeme u toho zároveň vyprávět, jak prasátka došla na okraj lesa. Můžete také využít předcházející činnosti, pokud jste s dětmi odešli ze třídy, aby mezitím někdo „poházel“ odpadky po třídě, čímž využijete moment překvapení po návratu do třídy. Následně proběhne krátká diskuze o pohazování odpadků v přírodě, ve městě, jak třídit odpad. Můžete zapojit i diskuzi o nepořádku ve třídě, v pokojíčku atd. Děti mají za úkol posbírat a roztřídit věci. Určíme si místo (připravené pytle s barevným označením, papír, plast, sklo), kam budeme věci odkládat. Předměty, s kterými si děti nebudou vědět rady, umístí do proutěného košíku. Po dokončení činnosti provedeme společnou kontrolu roztříděných věcí. Věci, které jsou v košíku, postupně popisujeme a přemýšlíme, kam je dát, zda se nedají znova použít, například oblečení.

ZÁVĚR LEKCE

Vyprávění učitele: „Chrochtík s Kvikalkou byli unavení a chtěli si odpočinout. Poklidili odpadky a ustlali si za autobusovou zastávkou. Jak se jim ve městě spalo, se dozvíme, až je opět probudíme.“

Popis činnosti: Sejdeme se v kroužku kolem klobouků, opět je přikrývám šátkem. Děti se vyjadřují k celé lekci a jednotlivým aktivitám, reflektují prožité. Následuje vystoupení z děje rituálem.

Bohuslava Zemanová


Reklama