Putování s Malým princemSdílet na sociálních sítích

Dnešní článek, který bude mít i další pokračování, vás může inspirovat k vytvoření celého projektu. Obsahuje výtvarné činnosti, metody dramatické výchovy, vyprávění příběhu, pohybové činnosti atd. Dotkneme se i různých témat jako je ekologie, vesmír, mezilidské vztahy a lidské vlastnosti. Hlavní motivací je kniha Malý Princ jejímž autorem je Antoine de Saint-Exupéry.

Úvodní motivace – Pohybová hra na planety

Dětem vysvětlíme pravidla. Každé dítě je planeta, která se má pohybovat v určeném prostoru a určenou rychlostí, nesmí narazit do jiné planety. Rychlost zadává vychovatel/ka. Rychlost č.1 pomalá chůze č. 2 normální chůze, č.3 rychlá chůze (případně můžete dát více stupňů – podle toho, jak děti budou zvládat odhadnout rychlost chůze). Planety by měly vyplňovat rovnoměrně celý prostor. Můžete přidat činnost s černou dírou, tedy když se planety zastaví na štronzo a vznikne někde velká mezera (černá díra), má každá planeta-dítě jeden krok na to, aby prostor zaplnila. V průběhu chůze řekneme dětem, aby se každý sám pro sebe zamyslel, kdo asi tak může chodit rychlostí č. 1/ č. 2 /č. 3 a jak se cítí.

Pozn.: v případě, že do sebe děti narážely schválně, poslala jsem je stranou jako roztříštěné planety, pokud se chtějí vrátit do hry, musí jako nová planeta nejdříve vzniknout – vznik planety: např. stát na jedné noze než napočítají do dvaceti, dřepy apod. Další situace při vyplňování mezer u štronza – děti měly za úkol nepospíchat, ale v klidu si rozmyslet a beze slov se domluvit, naznačit si, kdo kam půjde/šlápne, tak aby nevznikla další mezera – černá díra.

Reflexe činnosti

S dětmi se sejdeme v kruhu, zeptáme se komu vyhovovala více rychlá/střední/pomalá chůze a proč. Dále se zeptáme, kdo může chodit každou danou rychlostí, případně proč.

Čtení úryvku – motivy z knihy:

Jednou se mi v saharské poušti porouchalo letadlo. Rozbil se mi motor. Musel jsem se tedy pustit do opravy. Byla to pro mě otázka života nebo smrti. Pitnou vodu jsem měl stěží na týden. Byl jsem tisíc mil od lidmi obývaných krajů. Proto si dovedete představit, jak mě překvapilo, když se přede mnou objevil hodně zvláštní klučina a vážně si mě prohlížel. Trvalo mi dlouho, než jsem pochopil odkud přichází…

Domovská planeta Malého prince není velká, není o nic větší než dům! A vy si teď můžete představit a vytvořit svojí vlastní planetu. Může vypadat jakkoliv…

Tvoření vlastní planety – výtvarná činnost

Pomůcky: bílé čtvrtky, lepidla, nůžky, pastelky, vodovky, podkladový černý papír (slepili jsme více papírů k sobě), prstové barvy.

Děti si nejdříve vytvoří jednotlivě planety dle vlastní fantazie. Mohou si na ně doplnit i obyvatele, planety můžou mít i různé tvary. Dále si planety pojmenují. My jsme další den pokračovali prezentací planet. Každý měl za úkol svojí planetu podrobněji představit a následně jsme je umístili do „jedné společné galaxie“, kterou děti ještě dozdobily pomocí prstových barev.

Narativní pantomima vedená dětmi aneb Co se děje na mé planetě

Děti jednotlivě vypráví, jak jejich planeta vypadá, kdo nebo co na ní žije. Ostatní mají za úkol pantomimicky předvádět to, co je dítětem vyprávěno (tato činnost může být časově náročnější, já jsem měla rozloženo do více dní nebo můžete mít více skupinek a předvádíte paralelně).

Čtení úryvku textu – Baobaby:

Na planetě malého prince byly stejně jako na všech planetách užitečné rostliny i plevel. Jenomže semínka nejsou vidět. Tajně spí někde v hlíně a pak se probudí a vysunou ke slunci půvabnou a neškodnou větvičku nebo stonek. Pokud ta větvička nebo stonek patří růži nebo ředkvičce, můžete ji nechat, ale jakmile malý princ zjistí, že je to semínko baobabů, musí ji ihned vytrhnout. A když se do takového baobabu pustíte pozdě, už se ho vůbec nezbavíte. Zatarasí celou planetu. Provrtá ji kořeny skrz naskrz. Když je planeta příliš malá a když je baobabů moc, tak ji roztrhnou.

Skupinová činnost – děti se mají zamyslet nad tím, co škodí naší planetě nebo jí ohrožuje. Budete potřebovat dva (nebo více, podle počtu skupin) velké archy papíru. Starší časopisy, z kterých děti mohou vystřihovat různé obrázky, nápisy apod. Děti vytvoří ve skupinách Veselou a Smutnou planetu. Během činnosti s dětmi rozebírejte proč vybraly dané obrázky, jaké mají asociace.

Pokračování příště

Bohuslava Zemanová


Reklama