Putování s malým princem IIISdílet na sociálních sítích

Je tady další pokračování příběhu malého prince. Vyzkoušíme si pohybem vyjádřit různé charaktery. Dotkneme se mezilidských vztahů a vlastností. Zkusíme sami sebe ohodnotit.

Cíle

  • Schopnost vyjádření výrazu pohybem, umět napodobit určitý charakter
  • Rozvoj sociálního porozumění
  • Rozvoj tolerance a empatie
  • Naučit se ohodnotit sebe i druhé
  • Osvojit si pozitivní hodnoty a postoje, zároveň si uvědomit i ty negativní

Pohybová hra, navození situace

Dětem pustíme hudbu, mohou se zatím pohybovat volně podle rytmu hudby. Následně jim můžeme zadávat různé charaktery postav (všichni předvádějí stejný charakter najednou) – „Jak by například tancoval/pohyboval se takový čert, anděl, robot, víla, Spiderman, šnek, opilec, namyšlený člověk….“

Tuto aktivitu můžete dále rozvinout tak, že zadáte najednou různé charaktery, například pět dětí bude předvádět čerty, dalších pět anděly, dalších pět opilce. V jednu chvíli hudbu stopnete, bude tzv. štronzo, a děti mají za úkol navázat kontakt, pozdravit se, prohodit pár slov, krátká konverzace v daném charakteru. „Jak bude mluvit čert s andělem? Jak víla s opilcem? Robot se šnekem?“ Charaktery můžete různě obměňovat. Následuje reflexe, kdy se děti vyjadřují, jaký charakter se jim předváděl nejlépe a proč.

Planeta pijáka

Čtení textu: Na další planetě žil piják. „Co tady děláš?“ zeptal se pijáka, kterého zastihl, jak mlčky sedí za sbírkou prázdných láhví a za sbírkou plných láhví. „Piju,“ odpověděl piják s truchlivým výrazem. „Proč piješ?“ zeptal se princ. „Abych zapomněl,“ odpověděl piják. „A na co?“ zajímal se malý princ. „Na to, že se stydím,“ přiznal piják a sklopil hlavu. „Za co se stydíš?“ chtěl vědět malý princ, protože by mu rád pomohl. „Za to, že piju!“ dořekl piják a zahalil se do trvalého mlčení. Malý princ odešel. (ANTONIE DE SAINT-EXUPÉRY, Malý princ, str.46)

Diskuze s dětmi o textu. Každý se může k textu vyjádřit. Nakonec se dětí zeptáme, zda nastala nějaké situace, kdy se styděly za svoje chování nebo mají nějaký „nešvar“, kterého by se rádi zbavily. Nemusí to vyslovovat nahlas, ale měly by napsat své „nešvary, hříchy“ na papír. Je důležité je ujistit, že pokud nebudou chtít své nešvary zveřejnit, nikdo to nebude číst!

Planeta ješity

Nyní začneme diskuzí: „Co vás napadne, když se řekne ješita, kdo to asi může být?“ (když jsem tuto otázku položila v různým skupinám, nedokázaly přesně vystihnout, kdo to je, uváděly například: ten kdo šije, nějaký cizinec apod., užijte si dětskou fantazii). Následně přečteme text:

Na další planetě žil ješita. „Ale ale! Jde mě navštívit nějaký obdivovatel!“ halasil už z dálky ješita, jakmile malého prince zpozoroval. Ješitní lidé totiž považují všechny ostatní za své obdivovatele. „Dobrý den,“ pozdravil ho malý princ. „Máte legrační klobouk.“ Ješita mu odpověděl: „To abych mohl pozdravit každého, kdo mi přijde zatleskat.“ „Vážně?“ divil se malý princ, protože tomu nerozuměl. „Zaplácej jednou dlaní o druhou,“ poradil mu ješita. Malý princ zaplácal dlaněmi o sebe. Ješita skromně poděkoval – nadzdvihl klobouk. Tohle se opakovalo asi pět minut. Malý princ zatleskal, ješita smekl klobouk. „Opravdu mě tolik obdivuješ?“ zeptal se malého prince ješita. „Co znamená obdivovat?“ „Obdivovat znamená uznávat, že jsem ten nejkrásnější, nejlépe oblečený, nejbohatší a nejchytřejší člověk na planetě.“ „Ale ty jsi na planetě sám!“ „Udělej mi tu radost. Obdivuj mě i tak!“ „Obdivuju tě,“ malý princ pokrčil rameny a šel dál. (ANTONIE DE SAINT-EXUPÉRY, Malý princ, str.44)

Nyní se děti mají zamyslet nad tím, za co jsou na sebe hrdí. Nebo co na nich mohou ostatní obdivovat. Opět napíší na papír, mohou/nemusí ostatním sdělit. (Pro některé děti tato část může být dokonce obtížnější, než u sebe hledat negativní stránku, často jsem se setkávala s tím, že nevěděly, co napsat. Nakonec jsem přidala další aktivitu, kde ostatní sdělovali kamarádům, čeho si na nich nejvíce váží, za co je obdivují)

Pozn. zápisy nešvarů a obdivuhodných vlastností si děti mohou schovat nebo je klidně roztrhat, vyhodit. Necháme na jejich uvážení.

Závěrečná reflexe, výtvarné vyjádření

Tuto lekci můžeme ukončit výtvarným vyjádřením dětí. Mají za úkol nakreslit/ztvárnit, jak si představují pijáka, ješitu a jejich planety. Poskytneme dětem různé materiály: vodovky, pastelky, křídy, odstřižky apod. nejlépe na větší formát papíru. Následně mohou vytvořit výstavu a své díla prezentovat. Případně vytvořit příběh: Proč se ješita stal ješitou, piják pijákem 🙂


Reklama