Cesta začínáSdílet na sociálních sítích

Přinášíme vám druhou lekci DV na motivy příběhu Chrochtíka a Kvikalky, ve které se konečně vydáme na jejich dobrodružnou cestu. V předchozím díle jsme se seznámili s hlavními hrdiny příběhu. Z metod a technik DV jsme si představili narativní pantomimu, rozehrané živé obrazy a hru v roli.

Připomenout si můžete zde.

Cíle:

  • Přiblížit dětem časové i logické posloupnosti dějů
  • Seznámení se s metodou zrcadlení
  • Upevnění si metody skupinové role
  • Rozvoj schopnosti spolupráce
  • Překonávání strachu při zdolávání překážkové dráhy

Pomůcky:

Myšlenková mapa z předchozí lekce, zástupné předměty – klobouky, papíry A4, dějové obrázky- ranní činnosti (příklady najdete na konci článku, případně využijete vlastní), lepící tyčinky, plyšová sova (sova na obrázku), pro vnitřní variantu: lavičky, žíněnky, hmatové chodníky, pro venkovní variantu: slackline, lana, provazy.

ÚVODNÍ RITUÁL

Písnička: „Volám, volám pohádečku.“

ROZEHŘÁTÍ – POHYBOVÁ HRA

Popis činnosti: Honička s proměnou. Dětem vysvětlíme základní pravidla. Určíme prvního chytajícího, případně může na začátku chytat vychovatel/ka, aby děti pravidla snáze pochopily.


Instrukce vychovatele: „Zvířátka z vesnice si ráda hrála na honičku. Začal honit například kůň. Koho kůň chytí, ten se stává také koněm. A i tento kůň chytá ostatní zvířata, až se nakonec všichni chycení promění v koně. Nezapomínejte předvádět správné zvuky a pohyby, ať poznáme, kdo už se proměnil.“

KOMUNITNÍ KRUH

Popis činnosti: S dětmi se sejdeme v kruhu okolo přikrytých klobouků, které odkryjeme. Děti se postupně snaží převyprávět začátek příběhu, a co v minulé lekci zažily. Předpokládám, že některé děti se nezúčastní všech lekcí, proto si vždy na začátku děj připomeneme. Využijeme k připomenutí myšlenkovou mapu, kterou děti vytvořily na konci předchozí lekce.

ZRCADLENÍ – CHROCHTÍK S KVIKALKOU SE CHYSTAJÍ NA CESTU

Popis činnosti: Během vyprávění předvádíme dané činnosti. Děti mají za úkol pozorně sledovat a pokusit se přesně napodobit pohyby vychovatele. Snažíme se jednat trochu chaoticky.


Vyprávění vychovatele: „Tak honem, vydáme se na cestu, rychle, rychle. Tak kde máme to oblečení, tady jedna ponožka, oblékneme si ji. A na stole máme čaj, napijeme se. Au, au, je moc horký, počkáme, až vychladne. Zatím si vyčistíme zuby. Také bychom měli něco sníst, kousneme si do koláčku, jé, ale vždyť máme v puse ještě zubní kartáček. Venku fouká vítr, raději si vezmeme čepici. No a zapomněli jsme si sundat spodek od pyžama a stále máme jen jednu ponožku a v ruce kartáček, čepici nakřivo. My jsme asi něco udělali špatně.“

Krátká reflexe: Prostor pro vyjádření dětí: „Jak se děti vypravujete vy, když jdete ráno do školy nebo na výlet?“

PRÁCE VE SKUPINÁCH – DĚJOVÁ POSLOUPNOST

Popis činnosti: Děti rozdělíme do skupin. Každá skupina dostane papír A4, dějové obrázky a lepící tyčinky. Mají za úkol se společně domluvit, jak po sobě činnosti následují, seřadit a nalepit. Následně proběhne společná kontrola. Starším dětem, které již čtou, můžeme nabídnout místo obrázků činnosti napsané. Některé papírky můžeme nechat prázdné pro vlastní návrhy.

VYDÁVÁME SE NA CESTU

Vyprávění vychovatele: „A tak šli. Vydali se cestou vedoucí mezi pole, pryč z vesnice. Slunko stálo vysoko na obloze, bylo příjemně teplo. Kvikalce se vrátila dobrá nálada. Nebude to dlouho trvat a uvidí blýskavé prasátko, těšila se. Upletla si věneček z modrých chrp a dala si ho na hlavu. Chrochtík na ní mohl oči nechat. Byl si jistý, že vydat se na cestu bylo správné rozhodnutí.“


Popis činnosti: Pokud máte možnost, tuto činnost doporučuji přesunout do tělocvičny, kde je připravena překážková dráha. Pro doplnění atmosféry můžeme pustit zvuky lesa. Případně si můžete překážkovou dráhu vytvořit přímo s dětmi. Nejvhodnější samozřejmě je vyrazit do přírody. Využít přírodní překážky, případně doplnit lanovými překážkami. Dětem před cestou připomeneme, že prasátka si při překonávání překážek vzájemně pomáhala a dávala pozor, aby se jeden druhému neztratila – toto je velmi důležité.

HRA V ROLI – SETKÁNÍ SE SOVOU

Popis činnosti: Dětem oznámíme, že prasátka při překonávání překážek někdo z dálky pozoroval. Děti jsou v roli prasátek, položíme před ně klobouky. Vstoupíme do role sovy, v ruce máme zástupný předmět – plyšovou sovu/obrázkovou. Následuje rozhovor. Po ukončení rozhovoru vystoupíme z rolí. (Také tato činnost lze provádět venku).

Doporučené věty sovy: „Kouukám, kouukám, cestouu dlouuhouu kouulí se dvě prasátka. Proč blouudíte touuhle dobouu houuštinouu, lesní pěšinouu? Blýkavé prasátko? To jsem nikdy neviděla, ale obvykle se blýskají věci, které jsouuu ozářené sluncem. Jděte za sluncem a určitě blýskavé prasátko najdete.“

ZÁVĚR LEKCE

Vyprávění vychovatele: „‘Vida‘, řekl Chrochtík, který se dokázal radovat z mála. ‚Teď si můžeme odpočinout a zítra vyrazíme za sluníčkem‘. Prasátka si ustlala v mechu pod bělokorou jedlí, přitiskla se jeden k druhému, a jen co si popřála dobrou noc, tvrdě usnula.“


Popis činnosti: Sedneme si do kroužku okolo klobouků, které nakonec přikryjeme šátkem. Děti se vyjadřují k celé lekci a jednotlivým aktivitám, reflektují prožité. Následuje vystoupení z děje rituálem.

Příklady k dějové posloupnosti:

Bohuslava Zemanová


Reklama