Vítání jara – květinové tvořeníSdílet na sociálních sítích

Oslavte s dětmi první jarní den! Oslav není nikdy dost, přijďte v barevném nebo květinovém oblečení, vyzdobte si společně třídu, zahrajte hry, zazpívejte písničky a přivítejte jaro. Astronomické jaro, resp. jarní rovnodennost letos začíná přesně dne 20.3. ve 22:24 hodin.

Cíle

 • rozvoj a užívání všech smyslů
 • rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu
 • rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření)

Očekávané výstupy

 • zvládat základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí
 • ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku
 • vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně zformulovaných větách
 • přemýšlet, vést jednoduché úvahy a vyjádřit je

Rozkvetlé kytičky – výtvarná aktivita

Pomůcky:

 • ruličky od papírových utěrek
 • barevné papíry
 • lepidlo
 • tužka
 • nůžky
 • pravítko

Popis činnosti:

Připravíme si ruličku a zelený papír položíme před sebe na šířku. Položíme ruličku na začátek papíru na výšku a vyznačíme si, kde končí. To samé na druhé straně a poté pravítkem spojíme. Vezmeme si nůžky a stříháme cca 2 cm silné proužky po tužkou vyznačenou čáru. Lepidlem potřeme celou nenastříhanou část a zabalíme do ní ruličku. Potom lepidlem přilepujeme jednotlivé proužky na ruličku, aby nám vznikly lístečky. Z barevných papírů si nastříháme květy, které nalepíme na jednotlivé lístečky a je hotovo.

Spočítej záhon kytiček – pohybová aktivita

Pomůcky:

 • kartičky s číslicemi
 • tabule a křídy
 • jakékoliv náčiní na opičí dráhu

Popis činnosti:

S dětmi si můžete zahrát veselou hru a maličko si zasoutěžit. Je na Vás, jak přizpůsobíte třídu nebo místo, kde si chcete zahrát. Na tabuli nakreslete jednotlivé záhony s kytičkami. Každý záhon musí mít jiný počet květů. Potom připravte jednoduchou opičí dráhu, která bude mít start, nějaké překážky, stolek s číslicemi a cílem bude tabule. Děti mohou probíhat samostatně nebo ve dvojicích, trojicích. Cílem je proběhnout opičí dráhu, vzít si ze stolečku kartu s číslicí, běžet k tabuli a spočítat květiny na záhoncích a najít ten správný podle číslice, kterou si dítě vybere. Můžete dráhu upravovat, počítat čas nebo měnit způsob běhu po dráze.

Můj vlastní jarní obraz – artefiletika

Pomůcky:

 • velké kartony ve tvaru čtverce, obdélníku
 • lepidlo
 • nůžky
 • barevné papíry
 • časopisy
 • barevné odstřižky

Popis činnosti:

Na tuto aktivitu si vymezte více času.

Doprostřed kruhu položíme pomůcky (papíry, nůžky, lepidla, odstřižky, atd.) S dětmi si povíme něco o jaru, co mají na jaru rády, co můžeme dělat, jak se mění příroda. Diskuzi pak nasměrujeme ke kartonům. Od čeho jsou? Co bychom s nimi mohli udělat? Známe pojem upcyklace? Jako správní umělci si zkusíme vyrobit každý sám svůj obraz. Téma je jasné: JARO!

Každý dostane žlutou, oranžovou čtvrtku, kterou si může na karton nalepit, jak chce. Vysvětlíme dětem, že není kam spěchat, ať si rozmyslí, co by na obrazu chtěly vytvořit a postupně se do toho dají. Mohou vystřihovat, vrstvit, skládat, přelepovat. Děti můžeme podpořit, bavit se s každým zvlášť, pomoci je navést, pokud budou chtít. Nemusíme se bát pustit k tvoření i nějakou meditační/relaxační hudbu. Po hotové práci si obrazy popište, jak by se obraz mohl jmenovat? Na zadní straně nesmí chybět podpis autora a rok.

Justýna Zmeková


Reklama