Tisková konference AVŠZ a SPDDMSdílet na sociálních sítích

Dne 22. 3. 2023 proběhla za nemalého zájmu médií tisková konference k projevení nesouhlasu s financováním a rozdělením kategorií pedagogických pracovníků. Za Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže v ČR se jí zúčastnila Mgr. Jana Heřmanová. Za Asociaci vychovatelů školských zařízení vystoupili její předsedkyně Vladislava Lukešová a čestný předseda Mgr. Petr Kořenek.

Tisková konference navázala na otevřený dopis poslancům Parlamentu České republiky, kteří předložili Sněmovním tiskem č. 289 pozměňovací návrh k zákonu č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 561/2004 Sb, o předškolním, základním, středním, vyšší odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Pozměňovací návrh se týká rozdělení pedagogických pracovníků na učitelské a neučitelské pedagogické pozice. Především pak znamená rozdělení pedagogických pozic do dvou platových tabulek a finanční diskriminace jedné části pedagogických pracovníků. Slibované navýšení mezd na sto třicet procent průměrné mzdy by se tak týkalo pouze učitelských profesí. Navýšení mezd u neučitelských pedagogických pozic by se tedy nekonalo.

Předložení poslaneckého pozměňovacího návrhu bylo na poslední chvíli a jak upozorňuje Mgr. Petr Kořenek, návrh neprošel standardním připomínkovacím procesem.

Všichni zúčastnění tak vyjádřili svůj jednoznačný nesouhlas s předloženým pozměňovacím návrhem.


Reklama