Seznámení s Chrochtíkem a KvikalkouSdílet na sociálních sítích

A máme zde očekávanou první lekci DV na motivy příběhu Chrochtíka a Kvikalky na cestě za blýskavým prasátkem. V předchozím článku jsme si rozebrali, co je důležité si při přípravě lekce DV na motivy autorské pohádky uvědomit. Následující zpracování příběhu berte jako inspiraci. Nebojte se průběh lekce upravit dle vlastní fantazie a potřeby vašich dětí. Zkracujte, prodlužujte, odebírejte, přidávejte a hlavně si to užijte.

Cíle

  • Seznámení s hlavními hrdiny, uvedení do příběhu
  • Rozvoj schopnosti spolupráce
  • Seznámení s technikou narativní pantomima a rozehrané živé obrazy
  • Seznámení s metodou hra v roli

Pomůcky:

Zástupné předměty – dva klobouky znázorňující Chrochtíka a Kvikalku, vybrané úryvky z knihy, přírodniny, drobné dekorativní předměty, přírodniny, zvoneček, papír formátu A2, pastelky.

Předpokládaná časová dotace: 40 minut

ÚVODNÍ RITUÁL + MOTIVACE

Při úvodním rituálu se děti sejdou v kruhu s písničkou, která se bude opakovat na začátku každé lekce. „Volám, volám pohádečku, pojď, pohádko k nám, pojď za námi na chviličku, já už poslouchám“. Po písničce zavřou oči a my volně vyprávíme: „Teď vkročíme do pohádky, půjdeme tam a zase zpátky. Přejdeme několik kopečků, přebrodíme řeky, projdeme lesem, až se objevíme na louce a uvidíme malou vesničku, v té vesničce nežijí lidé, ale zvířátka. Já vám prozradím, jaká zvířátka tam žila a co dělala a vy se je pokusíte předvádět.“

ROZEHŘÁTÍ – NARATIVNÍ PANTOMIMA

Popis činnosti: Děti se pomocí bočního vedení mají postupně vžít do příběhu, seznámit se s prostředím vesničky a zároveň se rozehřát. (Boční vedení – vychovatel čte, děti předvádí podle vlastních představ a uvážení.)

Vyprávíme: „V malé vesničce žila, byla kočka, když se ráno probudila, pěkně se protáhla, všechny tlapičky, nahrbila se, podívala se ke stropu…, podívala se z okna a zamávala na koně. Kůň – ten se rád procházel po vesnici, procházel se pomalu, rychleji, opět pomalu, když někoho potkal, pokýval svou velkou hlavou a zařehtal. Vesnicí došel až na louku, kde se pěkně proběhl, až doběhl k rybníku, kde uviděl žábu. Žába – stála na kameni a přeskočila na další, který byl hodně blizoučko, přeskočila na další, který už byl dál, nyní se musela pořádně odrazit, třetí kámen byl už hodně daleko. Další kameny byly kluzké, ostré, úzké….“ (můžete vyprávět dle vlastní fantazie, případně zapojit i děti, ať vymýšlí vlastní zvířata, co dělala…., každé dítě si tak může vyzkoušet tzv. „boční vedení“ ostatních).

SPOLEČNÉ TVOŘENÍ

Popis činnosti: Děti dostanou za úkol vytvořit vesničku z dostupného materiálu. Necháme na nich, zda budou tvořit ve skupinkách nebo jednotlivě. Po dokončení si vesničku společně projdeme, děti popisují, co vytvořily. (Pokud máte možnost, doporučuji tuto činnost dělat venku, například jsem využila v lesní MŠ nebo také na táboře v lese)

ROZEHRANÉ ŽIVÉ OBRAZY

Po postavení a představení vesničky dále vyprávíme: „V domku na kraji vesnice nedaleko rybníka bydlela dvě prasátka. Chrochtík a Kvikalka. Žilo se jim dobře. Měli se rádi. Jejich domek byl útulný, sousedé vlídní. Chrochtík by Kvikalce snesl modré z nebe a Kvikalka se starala, aby se měl jako v bavlnce.“ (Během vyprávění vyndáme z košíku zástupné předměty – klobouky. Při slovech: „Měli se rádi“ k sobě klobouky přiblížíme.)

Popis činnosti: Děti se rozdělí do dvojic. Mají za úkol promyslet, co všechno Chrochtík s Kvikalkou mohli ve svém domku či vesnici dělat a jakým způsobem činnost předvedou. Když si děti nebudou jisté, jak činnosti předvést, můžeme jim poradit. Následují krátké scénky, které začínají i končí zvoněním zvonečku.

UČITEL V ROLI, SKUPINOVÁ ROLE

Po ukončení hraných scének oznámíme dětem: „Jednoho dne se Kvikalka přestala radovat, vy se nyní všichni stanete Chrochtíkem a zkusíte zjistit, proč je Kvikalka smutná….“
Popis činnosti: Před děti položíme klobouk, který zastupuje Chrochtíka. Do role je začarujeme jednoduchou říkankou (můžete použít: Abrakadabra, ať se děti stanou Chrochtíkem). Sami vstupujeme do role Kvikalky nasazením druhého klobouku. Cílem rozhovoru je nasměrovat děti k rozhodnutí, že půjdeme hledat blýskavé prasátko. Po ukončení rozhovoru následuje vystoupení z rolí říkankou/odčarováním a odložením klobouků.

Technika „učitel v roli“ již vyžaduje trochu té herecké improvizace, což v našem povolání není tak neobvyklé, že? 🙂

Zde je potřeba vědět, že Kvikalka zaslechla vlaštovky vyprávět o blýskavém prasátku, že když ho spatříš, srdce ti radostí poskočí. Kvikalka velmi zatoužila prasátko spatřit! Doporučuji tedy použít tyto Kvikalčiny věty: „Chrochtíku, něco mi schází…., schází mi blýskavé prasátko…, povídaly si o něm vlaštovky, když ho spatříš, srdce ti radostí poskočí…., nevím, kde to prasátko bydlí…., nevím, jestli se bez blýskavého prasátka budu ještě někdy radovat.“

ZÁVĚR LEKCE

Instrukce dětem: „Sedněte si okolo velkého papíru a zkuste si vzpomenout: Kam jsme se s pohádkou přenesli? Která zvířátka se v příběhu objevila. Jak vypadala vesnička? Proč byla Kvikalka smutná?“
Popis činnosti: Společně si připomeneme celý příběh. Vyzvu děti, aby si vybraly pastelky a něco z příběhu nakreslily. Na konci se ke kresbě i k celému příběhu slovně vyjádří.

Těšíte se na pokračování příběhu?

Bohuslava Zemanová


Reklama