Nejčastější dotazy z provozu školní družiny – 9 – kvalifikační předpoklady pro práci vychovateleSdílet na sociálních sítích

Měla bych velký zájem pracovat jako vychovatelka ve školní družině, ale vzdělání si musím teprve dodělat, abych profesi vychovatelky mohla vůbec dělat. Je možné absolvovat kurz vychovatelka, který postačí? Anebo je lepší klasické studium?

Andrea S.

Odpovídá: Filip Sedláček, DiS.
(vedoucí vychovatel, šéfredaktor portálu)

§16 zákona č. 563/2004 Sb. definuje možnosti kvalifikace pro výkon práce vychovatele následovně:

Vychovatel získává odbornou kvalifikaci:

  • vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném studijním programu v oblasti pedagogických věd,
  • vysokoškolským vzděláním podle § 7 až 10, 12 a 14,
  • vysokoškolským vzděláním získaným ukončením jiného akreditovaného studijního programu a vzděláním v programu celoživotního vzdělávání v oblasti pedagogických věd uskutečňovaném vysokou školou
  • vyšším odborným vzděláním získaným ukončením akreditovaného vzdělávacího programu vyšší odborné školy v oboru vzdělání zaměřeném na vychovatelství nebo na pedagogiku volného času nebo na speciální pedagogiku nebo na sociální pedagogiku,
  • vyšším odborným vzděláním získaným ukončením jiného akreditovaného vzdělávacího programu a vzděláním v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na vychovatelství nebo sociální pedagogiku nebo pedagogiku volného času nebo na přípravu učitelů základní školy nebo střední školy
  • středním vzděláním s maturitní zkouškou získaným ukončením vzdělávacího programu střední školy v oboru vzdělání zaměřeném na přípravu vychovatelů nebo pedagogů volného času,
  • středním vzděláním s maturitní zkouškou získaným ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání v oboru vzdělání zaměřeném na přípravu učitelů předškolního vzdělávání a vykonáním jednotlivé zkoušky, která svým obsahem a formou odpovídá zkoušce profilové části maturitní zkoušky z předmětu zaměřeného na vychovatelství
  • středním vzděláním s maturitní zkouškou získaným ukončením jiného vzdělávacího programu středního vzdělávání a vzděláním v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na vychovatelství nebo sociální pedagogiku nebo pedagogiku volného času nebo přípravu učitelů základní školy nebo střední školy.

Souhrnem tedy lze říci, že kvalifikovaným vychovatelem je ten, kdo:

  1. vystudoval pedagogický obor (vychovatelství, volnočasovou pedagogiku) na střední škole, vyšší odborné škole či vysoké škole
  2. má přinejmenším jakoukoliv maturitní zkoušku a doplnil si „pedagogické minimum“ v rámci celoživotního vzdělávání

Celoživotní vzdělávání

Vychovatelů, kteří se pro tuto karierní dráhu rozhodli v životě později a kvalifikaci získali v rámci celoživotního vzdělávání je veliký podíl. Občas se jim v oboru hanlivě říká „rychlokvašky“ avšak to, že pedagog původně maturoval např. v oboru cukrář či administrativní pracovník nemá z mé zkušenosti žádný vliv na to, jak kvalitním vychovatelem bude. V naší práci nejde v první řadě o vzdělání, ale o přístup, osobnost a zkušenosti. Vždy upřednostním srdcaře před vzdělancem.

Studium vychovatelství v rámci CŽV nabízí většina vysokých pedagogických škol, trvá obvykle 3 semestry (1,5 roku), pro absolventy VOŠ a VŠ může být zkráceno na 80 prezenčních hodin a je-li dobře pojato, nabízí nejen dostatek teoretických znalostí, ale také praktických dovedností a zkušeností, které jsou pro naši práci nezbytné.

Nekvalifikovaný pedagogický pracovník

Zákon praví, že „Právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školského zařízení může zajišťovat výchovu a vzdělávání po nezbytnou dobu a v nezbytném rozsahu pedagogickým pracovníkem, který nesplňuje předpoklad odborné kvalifikace, pokud prokazatelně nemůže tyto činnosti zajistit pedagogickým pracovníkem s odbornou kvalifikací. Tím není dotčena odpovědnost ředitele školy nebo školského zařízení za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání a školských služeb podle zvláštního právního předpisu.“ Kvalifikace tedy není pro práci vychovatele ve školní družině zcela nezbytná, avšak určitě není dobré ji podcenit. Otevírá totiž dveře ke stálému zaměstnání a je důležitá pro osobnostní rozvoj. Kvalifikace také zásadně ovlivňuje zařazení do platové třídy.

Máte také dotaz?
Napište na redakce@nasedruzina.cz


Reklama