Nejčastější dotazy z provozu školní družiny – 6 – tvorba povinné dokumentaceSdílet na sociálních sítích

Nadřízená po mně chce, abych přepracovala vnitřní řád školní družiny a školní vzdělávací program. Jelikož máme nově oddělení dvě, tak jsou tam nyní změny. Zajímá mě, zda je administrativa práce pro vychovatelku, nebo by tohle mělo spíše dělat vedení?

Michaela F.

Odpovídá: Filip Sedláček, DiS.
(vedoucí vychovatel, šéfredaktor portálu)

Dle nařízení vlády č. 125/2022 Sb., které mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb. o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů je pozice vedoucí vychovatel/ka zřizována pouze u školních družin, které mají více, než tři oddělení. Po splnění této podmínky stejně jako doposud platí, že to, zda bude tato pozice ve škole zřízena či nikoliv je rozhodnutí zcela v kompetenci ředitele/ky školy.

Náplň práce vedoucího vychovatele/vedoucí vychovatelky

Rozhodne-li ředitel o zřízení pozice vedoucího vychovatele/vedoucí vychovatelky, pracovní náplň tohoto zaměstnance je stanovena v příloze pracovní smlouvy, obvykle nazývané Náplň práce. Tu určuje ředitel/ka školy v souladu se zákonem a s přihlédnutím k vlastnímu uvážení a ke kvalifikaci zvoleného zaměstnance. Školu od školy se tedy povinnosti vedoucího vychovatele/vedoucí vychovatelky značně liší.

Obecně platí, že povinností vedoucího vychovatele/vedoucí vychovatelky je zejména organizace provozu školní družiny, zajištění aktuálnosti a správnosti dokumentace, jednání s rodiči a vedením školy. V mnoha školách dále vedoucí vychovatel/ka může také kontrolovat práci ostatních vychovatelů/vychovatelek, spolupodílet se na stanovování výše odměn, být aktivním členem rady ředitele/ředitelky školy, komunikovat jménem školy s úřady – vyplňování výkazů apod., tvořit a revidovat ŠVP ŠD a VŘ ŠD (ty však vždy následně schvaluje ředitel/ka) aj.

Rozsah povinností vedoucího vychovatele/vedoucí vychovatelky by se měl pochopitelně promítnout v zařazení do platové třídy dle odst. 2.1.3 Metodického výkladu k odměňování pedagogických pracovníků.

Školní družiny bez vedoucího vychovatele/vedoucí vychovatelky

Pokud školní družina vedoucího vychovatele/vedoucí vychovatelku nemá, nebo tvorba a revize povinné školní dokumentace není v jeho/její pracovní náplni, tato povinnost spadá vždy na pověřeného zástupce ředitele/ředitelky školy. V takovém případě mohou k ŠVP ŠD i VŘ ŠD vychovatelé a vychovatelky školní družiny podávat návrhy a připomínky, ke kterým kvalitní vedoucí pracovník přihlíží.

Řadový zaměstnanec školy, ani zaměstnanec jež nemá v pracovní náplni tvorbu povinné školní dokumentace nikdy nemůže být autorem Vnitřního řádu školní družiny ani Školního vzdělávacího programu školní družiny. Metodický výklad k odměňování pedagogických pracovníků dále stanoví, že „Metodická a specializovaná poradenská činnost poskytovaná vychovatelům, tvorba výchovných
a vzdělávacích dokumentů, evaluačních nástrojů a preventivních programů“ je pracovní náplní zaměstnanců zařazených do 11. či vyšší platové třídy.


Reklama