Nová legislativa ve školních družinách a klubech: Co přináší a jaké má dopady?

Jako metodik mimoškolní výchovy dostávám mnoho dotazů co se týče legislativy školní družiny. Aktuálně zejména k tématu novely §123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), s účinností od 1.1.2024. Forma stanovení výše úplaty za školní družinu […]

... Více...

Aktuální právní předpisy a výtah z informací významných pro provoz školních družin

Školní družina se řídí vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání ve znění pozdějších předpisů. Tento článek upozorňuje na změny ve vyhlášce za období květen 2022 – červen 2022. Vyhláška č.111/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č.74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 310/ 2018 Sb., o krajských normativech, ve […]

... Více...