Aktuální právní předpisy a výtah z informací významných pro provoz školních družin

Školní družina se řídí vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání ve znění pozdějších předpisů. Tento článek upozorňuje na změny ve vyhlášce za období květen 2022 – červen 2022. Vyhláška č.111/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č.74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 310/ 2018 Sb., o krajských normativech, ve […]

... Více...