Seznamovací hry k začátku školního rokuSdílet na sociálních sítích

Prázdniny jsou u konce a blíží se začátek nového školního roku. Mnozí z vás začnou tento rok s novými žáky. Bude zapotřebí je poznat a zároveň, aby se sblížili navzájem. Září je opravdu náročný měsíc, ale výhodou bývá, že ještě nezačaly kroužky a my tak máme na práci s dětmi dostatek času. Mnozí z vás dostanou prvňáčky nebo svou stálou třídu, ale obohacenou novými žáky (třeba i cizinci), a právě pro vás je zamýšlen tento článek.

Zde totiž naleznete několik her, se kterými mám skvělé zkušenosti, a u dětí jsou velice oblíbené. Seznamovací hry neboli „ice breakers“ (slouží k prolomení ledů) plní účel prvotní sociální interakce. Díky nim je snazší zapamatování si jmen, zjištění společných zájmů a získání informací o ostatních. Při těchto hrách se žáci dozví i jaké jsou silné a slabé stránky druhých. To se může hodit v různých situacích, kdy děti mezi sebou spolupracují. V ideálním případě u žáků díky seznamovacím hrám dojde k úspěšnému prolomení prvotního ostychu, navázání přátelství a překonání překážek.

Je důležité dodržovat základní postupy při práci se seznamovacími hrami:

  • Stručně a jasně vysvětlit pravidla hry.
  • Přesvědčit se, že všichni žáci pravidlům hry rozumí a vědí, co mají dělat.
  • Každý člen kolektivu by se měl zúčastnit.
  • Nesmát se, když se něco někomu nepovede.
  • Nastavit pravidlo, že hovoří vždy jen jeden.

Hry pro prvňáčky ale baví i starší děti

TOALEŤÁK

Co je potřeba: rulička toaletního papíru

Má velmi oblíbená hra. K této hře je zapotřebí mít k ruce, jak název napovídá, toaleťák (ideálně dvouvrstvý, důležité je hlavně, aby byl perforovaný – byly vidět obdélníčky). Princip hry spočívá v postupném odmotávání a odtrhnutí toaletního papíru podle svého uvážení. Poté má žák o sobě říci tolik vět, kolik má u sebe obdélníčků. Lze motivovat děti například příběhem o tom, že jde o poslední toaleťák na zemi a poté, v druhé části, že přiletěli mimozemšťané a hrozně rádi by získali toaleťák pro sebe. Každé dítě, když jim dává svou část papíru, se musí představit – říct o sobě tolik vět, kolik má útržků. Tato hra zabaví i dospělé.

KOŠTĚ

Co je potřeba: koště či násada od koštěte

Cílem této hry je procvičit si jména. Do kruhu dětí se vezme koště. Jeden žák drží koště, a když ho pouští, řekne jméno dalšího, který ho má chytit. Když nezareaguje včas, tak například oběhne kruh dětí.

WESTERNOVÁ HRA BANG!

Děti vytvoří kruh, jeden je uprostřed. Na koho ukáže, ten si musí dřepnout a oba žáci, kteří stojí vedle něho, na sebe musejí zamířit prstem a vystřelit tím, že řeknou jméno toho, na koho střílejí. Kdo je zastřelen, si sedá.

NA UPÍRA

Děti vytvoří kruh, jeden je uprostřed – je upír a snaží se vysát vesničany. Upír vždy na někoho upře zrak a ten musí hbitě říct jeho jméno. Pokud to nestihne, byl upírem vysát a jde místo něj do středu kruhu.

VYMĚNÍ SI MÍSTA TI

Děti sedí v kruhu na židlích, jeden je uprostřed, tzn., že je o jednu židli méně než dětí. Žák uprostřed začne hru tím, že říká formulku „Vymění si místa ti, kteří …“ a doplní něco, co sám má, dělá, dělal, umí apod. Příklad: „Vymění si místa ti, kteří si ráno čistili zuby.“, nebo „Vymění si místa ti, kteří mají rádi vanilkovou zmrzlinu.“ Úkolem toho uprostřed je rychle obsadit některou volnou židli a být tak vystřídán.

PÁSOVEC

Rytmická hra, kdy žák nejprve řekne dvakrát své jméno s tleskáním dlaní a poté jméno vybraného spolužáka s pleskáním do stehen, např.: Kája (tlesk), Kája (tlesk), Petr (plesk), Petr (plesk).

MAGNETY

Všichni hráči se procházejí po prostoru. Vedoucí zahlásí nějaký počet lidí a část těla, kterou se lidé musí spojit (jakoby tam měli magnety). Řekne např. „Magnety, spojte se hlavami po třech!“ Hru můžete hrát i na vypadávání – kdo se s nikým nestihne spojit, vypadává. V dalších kolech vedoucí hlásí jiný počet lidí a jinou část těla. Hraje se do omrzení, nebo než zůstane pár posledních hráčů. Je dobré začínat od rukou, nohou atd. a postupně se propracovat k humornějším částem těla, jako nosy, pozadí…

ZÁCHODOVÁ VÍLA

Jedno dítě je „hajzlbába“ a chytá víly. Pokud nějakou chytne, promění ji v záchod. Ostatní víly mohou záchod proměnit zpět ve vílu, když si na ni sednou a „vykonají potřebu“.

ZAJÍČCI A HROUDY

Je stanovený počet hrud na jednoho zajíce. Hráčům je na začátku určeno, zda jsou „hrouda“, nebo „zajíc“. V každém kole hry si místa vymění buď všichni, nebo jen zajíci, či jen hroudy (dle pokynu). Zajíci se po výměně nesmí držet stejné hroudy jako předtím a poměr je stálý. Během celé hry hráči improvizovaně předvádějí svou roli.

PLACHTA

Co je potřeba: plachta

Děti se rozdělí na dvě poloviny a mezi nimi se přidrží plachta. Skupinky si vyberou jednoho představitele, který jde k plachtě. Když plachta (opona) spadne, musí hráč co nejrychleji říct jméno hráče, kterého vidí za ní.

Hry pro starší děti – 3. třída a výše

ANDĚLSKÁ ANDĚLA

Principem této hry je, že žáci sedí v kruhu a říkají ke svému jménu přídavné jméno, které má stejné počáteční písmeno jako jejich křestní jméno a zároveň je co nejlépe vystihuje. Například „kreativní Karolína“. Po skončení kola mohou jednotlivci opakovat, co řekl jejich soused po levé či pravé ruce nebo zkusit zopakovat postupně celý kruh.

POLIBEK SMRTI

Co je potřeba: papír a tužka

Každý hráč dostane cedulku se jménem hráče, kterého bude honit. Cedulky nerozdáváme náhodně, ale tak, aby nám vznikl jeden velký cyklus, takže každý někoho honí a každý je zároveň někým honěn. Dále označíme území, ze kterého se v průběhu hry nesmí hráči vytratit.

PŘESEDÁVANÁ

Co je potřeba: balíček karet

Děti sedí v kruhu na židlích. Rozdá se jim po jedné kartě ze žolíků/prší a jejich úkolem je zapamatovat si, jakou barvu má. Vedoucí hry postupně říká barvy karet, a pokud hráč slyší tu svou, přesune se na židli vedle, a to i když je obsazená. Pokud na hráči někdo sedí, nemůže se v tomto kole nikam posunout. Vyhrává ten, kdo se dostane zpět na svou židli jako první.

LIDSKÉ BINGO

Co je potřeba: předloha a tužky

Velice zajímavá hra. Před začátkem hry je dobré mít připravenou tabulku na bingo (např. zde: Seznamovací Bingo. Cílem této hry je nalézt hráče, na koho daná výpověď platí a získat do tabulky jeho podpis. Každý se smí do jedné tabulky podepsat jen jednou a nesmí být vlastní podpis ve vlastní tabulce. Kdo má vyplněná všechna políčka, zakřičí „bingo!“ a je vítězem. Na konci hry mohou být pro kontrolu všechny, nebo ty nejzajímavější otázky přečteny. Ti, pro něž příslušná výpověď platí, zvednou ruku nebo se postaví.

CO MÁME SPOLEČNÉHO

Co je potřeba: papíry a tužky

Z žáků vytvoříme skupinky. Každé skupině dáme papír a tužky. Jejich úkolem je zjistit a na papír napsat, co mají všichni ve skupině společného.

Bc. Karolína Pospíšilová

Vychovatelka ŠD


Reklama