Vedoucí vychovatel jako aktivní součást vedení školySdílet na sociálních sítích

Ačkoliv si to mnoho ředitelů a ředitelek základních škol neuvědomuje či nepřipouští, školní družina je výkladní skříní celé školy. Obraz, který si škola u rodičovské veřejnosti buduje, je ze značné části ovlivněn pořádanými akcemi (obvykle pod taktovkou ŠD), výzdobou školy (převážně práce vychovatelů a účastníků zájmového vzdělávání), dojmy z komunikace s pedagogy a pedagogickými pracovníky školy (vychovatelé obvykle znají rodiče o poznání lépe, než třídní učitelé a rozhodně lépe, než vedení školy) a v neposlední řadě náladou, kterou si prvostupňové dítko ze školy odnáší (a která se přímo odvíjí od práce nás, vychovatelů).

I přes tyto nepopiratelné skutečnosti je školní družina mnohdy přehlížena, opomíjena, podfinancována a podceňována.

Co s tím?

Vztahy mezi školní družinou a vedením školy stojí a padají na vedoucím vychovateli. Ať se nám to líbí, nebo ne, naše práce nespočívá jen v přímé práci s dětmi, vedení dokumentace, jednání s rodiči a organizaci práce našich kolegů a kolegyň. Jsme také diplomaty, krizovými manažery a tak trochu politiky.

Nestačí, aby se v družině s dětmi pracovalo. Stejně důležité je, aby naše práce byla vidět. Je potřeba zbořit iluzi o tom, že v družině se nic nedělá, že je to vlastně jen taková „hlídárna“ dětí. A to nejde jinak, než prachsprostou propagací vlastní práce. Práce, která není na očích, jakoby nebyla.

To samozřejmě nutně neznamená, že musíme po celé škole rozvěsit stovky dětských výrobků a dobývat se do ředitelny, kde budeme ředitelce vykládat, že jsme včera vystřihli 27 vlaštovek a natřeli je temperkami. Cesta vede jinudy.

Prezentace dětských výrobků

V ideálním případě již máte místo mimo prostory školní družiny, kde visí výrobky účastníků zájmového vzdělávání. Takové místo by mělo být na očích rodičů, učitelů i vedení školy. Ideální je nástěnka na hlavní chodbě, blízko vstupu do školy. Obsah této nástěnky by se měl velmi často obměňovat a měl by být tematický a ucelený, v souladu s ročním plánem.

Akce

Umožní-li to aktuálně platná nařízení vlády, je velmi žádoucí pravidelně a často účastníkům zájmového vzdělávání nabízet účast na nadstandardních aktivitách – návštěva divadla, zoologické zahrady, dendrologické zahrady, muzeí a planetárií, zvát si do školy odborníky se zajímavými přednáškami a programy. Všechny tyto činnosti je nezbytné prezentovat v týdenním plánu práce, na webu školy, ale třeba i na zmíněné nástěnce u vstupu do školy.

S organizováním podobných aktivit je mnoho práce, ale ta se Vám vrátí hned dvakrát – ozvláštníte dětem pobyt v družině a zároveň ukážete, že děláte svou práci dobře a nebojíte se udělat „něco navíc“.

Samostudium

Vedoucí vychovatel musí být vždy v obraze, být seznámen s aktuálně platnou legislativou a připraven kdykoliv odborně diskutovat s vedením školy na témata, jako jsou Šablony, PHmax, RVP, hygienické normy a vládní nařízení. Je velmi vhodné udržovat si také přehled o nabídce kurzů DVPP pro svůj obor a pravidelně o ně projevovat zájem a doporučovat účast na nich i ostatním vychovatelům. Účast na setkáních MAP a konferencích zaměřených na náš obor je také více, než žádoucí.

Pokud chceme být bráni vážně, musíme být rovnocenným partnerem v diskusi a projevovat iniciativu k sebezdokonalování.

Aktivní účast na řízení školy

Vedoucí vychovatel je nedílnou součástí širšího vedení školy. Pokud nejste zařazeni mezi adresáty e-mailových oběžníků vedení školy a nejste pravidelně zváni na porady vedení školy, je načase požádat o změnu. Aby mohl vedoucí pracovník dobře vykonávat svou práci, musí být informován o aktuálním dění ve škole a mít právo se k němu na oficiální úrovni vyjádřit.

Sebevědomé pojmenování vlastních potřeb

Kamenem úrazu téměř každé školní družiny je nedostatek moderního vybavení, výtvarných materiálů a finanční podpory obecně. Za to si však mnohdy ve skutečnosti můžeme jen my sami. To, že školní družina ke svému plnohodnotnému fungování potřebuje výtvarné materiály, sportovní vybavení, hry a stavebnice je jasné i tomu, kdo prostory družiny nikdy nenavštívil. Osobně jsem se setkal s více případy, kdy byla družině objednávka zamítnuta a od té doby se nikdo nepokusil vytvořit další z obavy, že opět neprojde. To je zásadní chyba. Důvodů, proč mohla být objednávka zamítnuta je totiž široká škála. Špatné načasování, nevhodně podaná žádost, nedostatečně konkrétní objednávka, nevhodně zvolené věci k objednání a jiné.

Jak má tedy taková objednávka vybavení, či materiálu vypadat? Pokud má škola pro tyto účely vlastní formulář, určitě jej využijte. V opačném případě postačí přehledná tabulka v Excelu, která bude obsahovat název položky, počet kusů, cenu za kus, cenu celkem a odkaz na konkrétní e-shop, kde lze zboží objednat. Vhodné je vybrat jeden jediný pro celou objednávku, ideálně takový, se kterým škola již déle spolupracuje (např. sevt.cz, svet-her.cz). Objednávku je ideální podat hned první týden v září, popř. dokonce v přípravném týdnu. Optimální jsou i Vánoce. Tyto termíny korespondují s objednávkami ostatních pedagogických i provozních zaměstnanců, které jsou často vyšší, a ta Vaše se nebude mezi nimi příliš vyjímat. Navíc jde obecně o období, kdy obchody nabízejí zajímavé slevy a akce, které jsou časově omezené, což samo o sobě urychlí schválení a vyřízení objednávky.

Máte-li obavy, že bude i tak Vaše objednávka zamítnuta, vytvořte s kolegy zajímavý celoroční projekt, při kterém objednávaný materiál využijete. Základní myšlenku projektu shrňte v záhlaví objednávky. Dáte tím jasně najevo, že neobjednáváte „nesmysly pro strýčka příhodu“, ale že máte jasně vytvořený koncept jak materiály při práci s dětmi využít.

Přímost při řešení problémů

Ve své práci se pravidelně setkáváme s různými problémy. Stížnosti rodičů na to, či ono, narušené vztahy mezi kolegy, problémoví žáci. Většina z nás je zvyklá se i s většími problémy vypořádat sama a na tom určitě není nic špatného. Samostatnost je důležitá. Není však vhodné se za existenci těchto situací stydět, či se je snažit dokonce utajit. Racionální ředitel Vám nikdy nebude zazlívat, že taková situace vznikla, naopak velmi ocení informaci o tom, že jste problém dokázali sami úspěšně vyřešit. Budujete tak vzájemnou důvěru, atmosféru upřímnosti a kooperace, ale i obraz kompetentního já v mysli ostatních.

Filip Sedláček, DiS.

Vedoucí vychovatel


Reklama