Obkreslování svého jáSdílet na sociálních sítích

Na zahájení školního roku, kdy se většinou seznamujeme s novými kamarády a představujeme se navzájem, je tato výtvarná činnost skvělá. Potřebujeme k ní prostor, pár pomůcek a své tělo. Děti určitě ocení netradiční kreslení a to na zemi:) Potřebujeme k ní prostor, pár pomůcek a své tělo. Děti určitě ocení netradiční kreslení a to na zemi:)

Cíle

 • uvědomění si vlastního těla
 • seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému
 • rozvoj v oblasti jemné motoriky

Výstupy

 • pojmenovat části těla, některé orgány, znát jejich funkce, mít povědomí o těle
 • koordinovat lokomoci, další polohy a pohyby těla
 • dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití

Motivace

 • otevřená diskuze na téma: „Lidé jsou stejní, ale přece jiní” (popis lidského těla, vztahy mezi sebou, pravidla)
 • lokomoční karty – pochopíme, jak můžeme ohýbat své tělo
 • hra – jeden uprostřed kruhu zvolí jednoduchý pohyb, ostatní opakují

Pomůcky

 • velká role (tuba) papíru
 • tužky/pastelky
 • tuš
 • špejle
 • lepící páska
 • houbičky
 • temperové barvy
 • nůžky

Postup výtvarné činnosti

Na zem lepící páskou připevníme velký arch papíru (pokud nemáme, spojíme velké čtvrtky k sobě). Děti vytvoří dvojice, které se navzájem obkreslí na papír tužkou nebo pastelkou. Necháme děti vyzkoušet a vybrat si různé polohy. Na řadu přijde tuš a špejle, kdy tužku/pastelku pomalu obtahují tuší. Nesmí zapomenout napsat své jméno:) Když mají hotový obrys a nakreslený obličej, pomocí houbiček a různých barev si vlastní tělo vybarví a následně vystřihnou. Součástí sebehodnocení a reflexe může být věšení na nástěnku společně s dětmi.


Reklama