Hudební aktivity ve školní družině 2/2Sdílet na sociálních sítích

První díl přinesl náhled do způsobů a forem zavedení hudebních činností jako běžné součásti práce vychovatele školní družiny, dozvěděli jsme se o jejich výhodách a přednostech (zde).

Pohyb

Pohyb je dnes jednou z nejoblíbenějších aktivit dětí. K nejelementárnějším pohybovým aktivitám patří hra na tělo (tleskání, pleskání, podupy, luskání). Hru na tělo (tzv. body percussion) uplatníme při rytmických hrách, hře na ozvěnu či k rytmickému doprovodu písní.

Příklad

Rytmus a hra na tělo
Děti stojí v kroužku. Každý si vybere obrázek jednoho stromu /jedle, borovice, modřín, smrk, dub/. Nabídka stromů odpovídá těm, které jsou nejvíce zastoupené v našich lesích.
Obrázek vybraného stromu si dá každý před sebe. Při hře řekne hráč 2x za sebou název stromu. Rytmickou mluvu doprovodí libovolnou hrou na tělo. (Příklad: mo (plesk)-dřín (plesk), mo-dřín (plesk, plesk). Je zapotřebí, aby se vše odehrálo rytmicky a plynule, bez zastavování. Ostatní děti vše zopakují – forma hry na ozvěnu. Podstatou hry je pravidelná rytmická návaznost.

Vlastní pohybové aktivity spojíme nejlépe se zpěvem písní. U nejmenších dětí lze využít text písně k nápodobě pohybu (např. Já jsem muzikant). U starších dětí využijeme jednoduché krokové variace v souvislosti s logikou hudební formy písně.

Příklad

Vlastní pohybové aktivity/tanec mazurka:
Děti stojí ve dvojicích za sebou. Drží se ve výši ramen. Všichni tvoří kruh. Všichni, kteří stojí ve dvojici jako druzí, zůstávají stát vždy na místě; přebírají nového tanečníka.
1.- 2. takt – úkrok a přísun LN 2x
3.- 4. takt – úkrok a přísun PN 2x
takt – první tanečník se pootočí na svého partnera směrem vlevo /ruce zůstávají v držení/
takt – první tanečník se pootočí na svého partnera směrem vpravo /ruce zůstávají v držení/
7.- 8. takt – první se přetočením vlevo posune k dalšímu tanečníkovi.
Tanec se následně opakuje.
Známá varianta tance – píseň Měla babka čtyři jabka. Mazurku lze tančit i na píseň Když jsem šel z hub.

HOUBY


Velmi oblíbené jsou aktivity využívající digitální technologie. Hravou formou tak můžeme děti seznámit i s vážnou hudbou. Namísto hudebních nástrojů dosaďte nejprve hru na tělo/obrázek deště lze nahradit pohybem/. Při dalším poslechu lze využít dle uvážení rytmické nástroje.

Poslech a hra na tělo – Antonio Vivaldi: Podzim


K pohybovým aktivitám lze využít nejen jednoduché tance typu mazurky ale i modernější, jako například Dřevákový tanec. Nácvik a provedení naleznete v následujících odkazech.

Příklad provedení tance:

Vysvětlení nácviku:

Hra na nástroje:

V rámci činností v ŠD máme na mysli lehko ovladatelné nástroje (Orffovy nástroje) a to zejména rytmické. Pokud nemáme dost finančních prostředků pro jejich zakoupení, lze s dětmi vytvářet vlastní improvizované nástroje z odpadového materiálu.
Návody na výrobu některých nástrojů naleznete zde: Netradiční hudební nástroje a jejich využití v hodině (Bakalářská práce)

Rytmický doprovod na improvizovaný nástroj

Písničku „Když jsem šel z hub“ můžeme doprovodit např. hrou na borovou šišku. Na šišku hrajeme trsátkem – jednou směrem dolů a dvakrát směrem nahoru – k sobě. V jednom taktu zahrajeme 3x (třídobý atd.).

Příklad využití hry na rytmické nástroje prostřednictvím digitálních technologií je uveden v pohybových aktivitách: A. Vivaldi – Podzim.

Ohledně melodických nástrojů můžeme na místo drahých zvonkoher, xylofonů či metalofonů použít dnes oblíbené boomwhackery či hrací zvonky, které jsou cenově dostupnější.

Nejjednodušším nástrojem je však náš hlas. Pokud se děti stydí zpívat využijeme kazoo, nebo obyčejný hřeben, přes jehož „zuby“ přeložíme tenký papír. Hra na hřeben má podobný zvuk jako kazoo a nic nás nestojí.

Poslech

Práci s poslechem jsme již naznačili v předchozích odstavcích. Percepční činnosti jsou vhodné k propojení s pohybem – tancem, hrou na tělo či na lehce ovladatelné nástroje.

Velmi pěkná je kombinace audio ukázky s výtvarnými činnostmi, ale i s literární tvořivostí, kdy se hudba stává motivací pro vytvoření osobitého příběhu. Poslechové aktivity slouží i k relaxaci.

V následujícím odkazu naleznete jinou podobu námi nacvičeného „Dřevákového tance“. Děti prostřednictvím ukázky seznámíme s tanečními profesionály.

Existují vzdělávací CD, která přístupnou formou osvětlují informace o hudební řeči. Příkladem je např. komplet Ilji Hurníka „Umění poslouchat hudbu“.

V současné době doporučujeme například velmi pěknou výstavu s interaktivními prvky v Českém muzeu hudby „Hudební zvěřinec“, která potrvá do konce roku 2022 (https://www.nm.cz/program/pro-rodiny-s-detmi/hudebni-zverinec)

Souhrnem:

Pokud jste pozorně přečetli všechny aktivity uvedené v příspěvku, určitě jste zjistili, že naším motivačním tématem se stal podzim.

Vokální aktivity:

  • Uvolnění – masáž: smaženice
  • Zpěv – písně: „Když jsem šel z hub“ „Houby“

Pohybové aktivity:

  • hra na tělo – deklamace textu: stromy, poslech A. Vivaldi – „Podzim“
  • tanec mazurka na výše uvedené písně
  • Dřeváčkový tanec

Hra na nástroje:

  • Doprovod písně „Když jsem šel z hub“
  • Doprovod A. Vivaldi „Podzim“

Poslech:

  • Vivaldi „Podzim“
  • “Dřeváčkový tanec“

PhDr. Mgr. Marie Lišková


Reklama