Práce s knihou Placatý králíkSdílet na sociálních sítích

Příběh o placatém králíkovi je krátký, zároveň vtipný a lze na něj vymyslet spoustu aktivit. Knížku můžete zakoupit ve většině knihkupectví, je velmi levná. Autorem knihy je Bárdur Oskarsson.

Cíle

 • rozvoj a užívání všech smyslů
 • rozvoj řečových schopností, jazykových dovedností (vnímání, porozumění, rozšiřování slovní zásoby) a rozvoj komunikativních dovedností
 • rozvoj tvořivosti
 • rozvoj kooperativních dovedností

Výstupy

 • ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku
 • sledovat a vyprávět příběh, popsat situaci, soustředěně poslouchat a vnímat
 • vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických) i ve slovních výpovědích k nim
 • spolupracovat s ostatními

Postup

 • představení knížky – název, spisovatel, ilustrátor, z jaké země nejspíš spisovatel pochází?
 • přečtení příběhu
 • diskuze na téma -„Co by se dalo všechno udělat s placatým králíkem? (např. zarámovat jako obraz, použít ho jako šablonu, atd.) Probudíme v dětech fantazii, necháme je přemýšlet a podpoříme jejich nápady
 • skládání příběhu – okopírujeme pár stránek z knížky, děti skládají stránky podle posloupnosti a následně vyprávějí příběh. Jak by příběh mohl pokračovat?
 • kvíz – odpovídání na otázky, několik variant (pouze přečíst, napsat na kartičky, hledat po třídě, atd.)

Výtvarná činnost

Úvod a pomůcky

Na úvod si můžeme ukázat plyšového králíka a králíka nakresleného na papíru. Hledáme rozdíly, děti popisují jací králíci jsou, v čem se liší. Rozšiřujeme tak slovní zásobu přídavných jmen. Orientaci v prostoru a v rovině.
Pomůcky: tuš, bílé čtvrtky, nůžky, špejle, obvazová vata

Postup

Po úvodu a porovnávání králíků si rozdáme bílé čtvrtky a tuše (tuš je dobré dát do kelímku, aby se dětem lépe držela a nevylila se). Špejli rozpůlíme a namotáme kousek vaty na jeden konec (čím budeme kreslit, si můžeme zvolit dle libosti a možností). A co budeme kreslit? Zkusíme si představit placatého králíka a nakreslit ho. Pro lepší představu si děti mohou plyšového králíka obkreslit nanečisto, vyzkoušet různé polohy. Po zaschnutí tuše králíka vystřihneme. Děti mohou vymyslet, jak vytvoří název (z barevných čtvrtek vystřihnou písmena, napíší písmena tuší a vystřihnou – fantazii se meze nekladou:)

Další činnosti

Výtvarné činnosti: sestavit a vyrobit draka, namalovat jednotlivé části příběhu nebo jak by příběh mohl pokračovat, kresba z pohledu shora (pro starší děti)

Dramatická činnost: rozdělení rolí, výroba kulis, dramatické ztvárnění

Kvízové otázky

 1. Vyjmenuj všechny postavy.
 2. Kdo první našel králíka a kde ležel?
 3. V jakém čísle domu nejspíš králík bydlel?
 4. Co se mu mohlo stát, že byl placatý?
 5. Co bys dělal ty, kdybys našel/našla placatého králíka?
 6. Jaký pocit měli pes a krysa, když králíka viděli na silnici?
 7. Kam šli přemýšlet, co s ním udělají?
 8. Co nakonec vymysleli a jak dlouho jim to trvalo?
 9. Kdo přišel první s nápadem?
 10. Jaké potřebovali nástroje a pomůcky k sestrojení draka?
 11. Kolikrát běželi sem a tam než se jim podařilo dostat draka do oblak?


Reklama