Projektová metoda ve školní družině – projekt „Vltava“ 2. část

V předchozí části článku jsme si objasnili pojem projektová metoda a její prospěšnost při práci s dětmi. Ukázali jsme si také první část příkladu na projektu spojeném s řekou Vltavou. První díl naleznete zde. 2. ČÁST – aktivity mimo prostor ŠD Motivační částí pro blok činností konaných mimo prostory ŠD je plavba pražským přívozem přes […]

... Více...

Projektová metoda ve školní družině – projekt „Vltava“ 1. část

Základem projektové metody je soustředění činností kolem jednoho ústředního tématu. Tento námět se stává motivací k jednotlivým aktivitám z rozličných oborů, včetně tzv. jednooborové integrace. Náš příklad poukazuje na hudební aktivity (poslech, pohyb, hra na tělo, zpěv, improvizované nástroje) propojené s výtvarnou, rozumovou, ale i tělesnou výchovou. (Dle osobních preferencí lze zvolit i jiné činnosti). […]

... Více...