Projektová metoda ve školní družině – projekt „Vltava“ 2. částSdílet na sociálních sítích

V předchozí části článku jsme si objasnili pojem projektová metoda a její prospěšnost při práci s dětmi. Ukázali jsme si také první část příkladu na projektu spojeném s řekou Vltavou. První díl naleznete zde.

2. ČÁST – aktivity mimo prostor ŠD

Motivační částí pro blok činností konaných mimo prostory ŠD je plavba pražským přívozem přes řeku Vltavu z Modřan do Lahoviček. (Lze uzpůsobit i do jiných míst.)

Hrátky na břehu řeky:

  • Házení žabek do vody. (K házení vybíráme ploché oblázky, aby mohly při hození na hladinu skákat jako žabky.)
  • Skládání papírové lodičky.
  • Pozorování místní fauny.

Hudební aktivity:

Připomeneme si melodii skladby B. Smetany Vltava, tentokrát v podání písně K. Gotta.

Karel Gott – Vltava

Praktické úkoly k poslechu:
Pomocí modré stužky (lze využít krepový papír) zatančete, jak pramínek putoval. Utvořte dvojice, spojte se stužkou a pokračujte v tanci společně.

Po skončení činnosti dětem připomeneme, že B. Smetana zkomponoval Vltavu za pouhých 49 dní. Skladatele označíme za velmi pilného – inspirace pro další aktivitu.

Hra – lidské vlastnosti:

Následující hra ukáže na další lidské vlastnosti. Každé z dětí si vylosuje papírek s jednou vlastností – kladnou či zápornou. Lísteček si pomocí zavíracího špendlíku připne na viditelné místo oděvu. Úkolem jednotlivců bude nalézt ke své vlastnosti hráče, jehož lístek označuje protipól jeho vlastnosti, viz následující tabulka.


Vlastnosti:
Pilný x líný
Štědrý x lakomý
Trpělivý – nedočkavý
Závistivý – přejícný
Pravdomluvný – lživý
Spravedlivý – nespravedlivý
Statečný – zbabělý
Zlostný – klidný
Upřímný – falešný
Čestný – nepoctivý
Hodný – zlý
Laskavý – nepřívětivý
Mlčenlivý – upovídaný


Vokální aktivity:

Hlasová výchova – kolem vodních toků žije nepřeberné množství živočichů. Mezi nimi i včely (pilná včela), mouchy či vosy. K navození hlavového tónu poslouží nápodoba bzučícího hmyzu. Pomocí zvedání a klesání ruky lze ukazovat tonální výšku bzučících jednotlivců. Rukou můžeme zvuk i zastavovat. Pokud bychom chtěli rozvíjet „vícehlas“, děti rozdělíme do dvou skupin. Obě skupiny řídíme jednou i druhou rukou kontrastně.

Nácvik písně Široký hluboký:

Píseň nacvičujeme po jednotlivých úsecích nápodobou. V případě méně zkušených zpěváčků frázujeme píseň následovně.

Fráze:

1. – 3. takt

3. – 6. takt
spojení 1. – 6. taktu

7. – 10. takt

11. – 13. takt
spojení 7. – 13. taktu

Široký hluboký

Měl jsem já panenku, měl jsem ji dvě léta,

Teď mi ji odvedli, teď mi ji odvedli,

Po lásce je veta.

Co jsem se nachodil, co našlapal bláta,

Přec jsem tě nedostal, přec jsem tě nedostal,

Má panenko zlatá!

Co jsem se nachodil, našlapal kamení,

Přec jsem tě nedostal, přec jsem tě nedostal,

Moje potěšení!

Doprovodná hra na improvizované nástroje:
Děti najdou rozličné materiály, které lze využít k doprovodné rytmické hře – např. klacíky a kamínky.
1. – 6. takt – ťukneme o sebe kamínky na každou první dobu v taktu (tj. 1x v taktu)
7. – 10. takt – ťukáme o sebe klacíky tzv. metrum (hrajme 3x v taktu)
11. – 13. takt – navrátíme se ke hře kamínků

Sportovní aktivity:

V prostorech Titan parku v Lahovičkách si zahrajeme sportovní hry dle vlastního výběru.

Pokračování příště

PhDr. Mgr. Marie Lišková


Leave a Comment:

Napsat komentář

Reklama