Projektová metoda ve školní družině – projekt „Vltava“ 3. částSdílet na sociálních sítích

V prvním díle jsme se věnovali projektové metodě jako nástroji pro práci s dětmi a úvodu do projektu Vltava (zde), druhý díl pak navrhoval aktivity spojené s exkurzí k této řece (zde). Dnešním článkem náš krátký seriál zakončíme.

3. ČÁST – aktivity v ŠD

Vokální aktivity:

Zpěv známých písní na téma voda – Holka modrooká; Prší, prší; Niagara; Voda, voděnka (Svěrák, Uhlíř).

Výtvarné aktivity:

Dětem připomeneme mimohudební náměty, které jsou spjaty se symfonickou básní Vltava. Každé dítě si jedno z témat vybere a následně jej výtvarně ztvární. Z výkresů uděláme výstavku. Úkolem dětí bude uhádnout, jaké mimohudební téma si ke svému dílu kdo vybral.

Pracovní list:


1. Identifikujte obrázek:

2. Jaké další symfonické skladby skladatel zkomponoval?

  • Vyšehrad
  • Pražský hrad
  • Kladno

3. Jak se jmenuje cyklus všech symfonických básní B. Smetany?

  • Má vlast
  • Můj domov
  • Mé království

4. Kde pramení řeka Vltava?

  • Krkonoše
  • Šumava
  • Krušné hory

5. Můžeme slyšet Smetanovu Vltavu každý rok 12.5.? Pokud ano, tak při jaké příležitosti.

6. Je muž na obrázku B. Smetana?


Rozšiřující námět:

I přes to, že dechová hudba není u mladé generace populární, v souvislosti s tradicemi národa a informací o skutečnosti, že soutok Labe s Vltavou se nachází u Mělníka, lze dětem pustit část ukázky: Jásavá polka,  Josef Zíma – (od 0:47). K hudbě si můžeme zatančit.

PhDr. Mgr. Marie Lišková


Reklama