Závěrečné ohlédnutí za uplynulým školním rokem ve družiněSdílet na sociálních sítích

Školní rok se chýlí ke konci a s ním i zvládnutí několika výzev a úkolů, ale věřím, že i prožití hezkých chvil. Právě konec června je vhodný pro ohlédnutí za uplynulým obdobím a zhodnocení toho, co se povedlo, ale i toho, co by se dalo zlepšit.

V tomto článku se podíváme na to, jak se za školním rokem ohlédnout s dětmi, ale i z výchovně-vzdělávacího hlediska formou sebereflexe či skupinové reflexe.

Zábavné aktivity pro děti na konec školního roku

 • piknik/ grilování s rodiči, vychovateli a dětmi
 • zahradní slavnost (hry, občerstvení, diskotéka,..)
 • přespání ve škole s bojovkou/cestou za pokladem/opékáním buřtů
 • společný výlet
 • vodní bitva a mega bubliny na zahradě

Fotovzpomínky

Společně s dětmi můžete projít fotografie z akcí uplynulých v tomto školním roce a ke každému měsíci či konkrétní akci vytvořit koláž. Koláž můžete vytvořit v elektronické podobě a následně ji vytisknout, pro tyto účely doporučuji tuto uživatelsky přátelskou aplikaci.

Druhou variantou je tisk fotek, které následně nalepíte na tvrdý bílý papír většího formátu, který dále dozdobíte. Fotografie mohou být ustřihnuté v různých tvarech.

Dalším způsobem, jak ke konci školního roku pracovat s fotografiemi, je tvorba foto pamětní knihy. Vychovatel/ka vytiskne vybrané fotografie dětí, děti vytvoří z tvrdých bílých papírů a sešívačky knihu, do které nalepí fotografie, vymyslí vtipné popisky, napíší hlášky z těchto akcí, použijí barevné obrázky z časopisů a mohou popsat, co se jim na akci nejvíce líbilo. Každé dítě si také může vytvořit škálu hodnocení dané akce – např. 5 hvězdiček, kdy vybarví takový počet hvězdiček, který odpovídá jejich hodnocení akce.

Oblíbenou variantou je realizace kina s foto projekcí. Pomocí laviček či židlí můžete vytvořit řady k sezení jako v kině. Společně si můžete připravit malé občerstvení – popcorn, ovoce, džus, apod. Následně můžete zahájit projekci fotografií, či z nich vytvořit video s hudbou (například pomocí této aplikace).

Volba nejlepšího zážitku

Tato aktivita je vhodná k realizaci venku, např. na školní zahradě. Vychovatelka po zahradě rozmístí fotografie týkající se uplynulého školního roku. Děti si fotografie prohlédnou a následně vytvoří kartičky, na každou z nich napíší nějaké slovo vystihující dojem z příslušného zážitku (např. nejlepší, vtipný, skamarádili jsme se tu, apod.). Prostor pro tvorbu kartiček by měl být oddělen od toho, kde jsou rozmístěné fotografie.

Následně si děti vytvoří hromádku svých kartiček a postaví se od ní dále. Vychovatel/ka pustí hudbu, na kterou se děti libovolně pohybují, jakmile je hudba zastavena, děti se snaží rozmístit co nejvíce kartiček k příslušným fotografiím, dokud opět hudba nezačne hrát. Vychovatel/ka tak může dělat různě dlouhé hudební pauzy, během kterých někdy děti stihnout umístit pouze 2 kartičky, jindy zase 5 kartiček.

Důležitá je společná reflexe, kdy si společně, například v kruhu, zhodnotíte aktivitu, ale i hodnocené fotografie. Děti tak mohou sdílet, co je napadlo, jakmile určitou fotografii viděly. Vychovatelé také mohou vypozorovat, o jaké akce byl největší zájem a využít to v plánování následujícího školního roku.

Sebereflexe vlastní práce

Jelikož je ve školství důležitá týmová spolupráce, které jsme se spolu formou článků v tomto školním roce věnovali, je vhodné uspořádat reflektivní „posezení“ nad uplynulým školním rokem, na kterém každý z vychovatelů může sdílet úspěchy uplynulého školního roku, společně můžete vymyslet, co a jak v následujícím školním roce zlepšit a realizovat.

Pro to, aby bylo možné skupinové reflektování, je vhodné se nejprve individuálně ohlédnout za uplynulým školním rokem.

Pro tyto účely si můžete pořídit vychovatelský deník, ke kterému se budete vracet průběžně během školního roku. Jeho podoba je čistě na Vás, někdo upřednostňuje formu portfolia s euro foliemi, někdo klasický blok či on-line podobu.

Pokud jste již zhodnotili aktivity v uplynulém školním roce, víte již, které aktivity měly největší úspěch. Doporučuji si je zapsat, případně k nim dopsat nějaké další poznámky, např. jak je vylepšit či bezpečnostní doporučení.

Stejně tak se zamyslete nad tím, co se Vám povedlo a jaké jsou vaše silné stránky, které můžete využít při práci s dětmi, rodiči, v pracovním kolektivu, ale i osobním životě. Oceňte se za práci, kterou jste odvedli.

Jelikož práce vychovatele patří do pomáhajících profesí, které řadíme k nejnáročnějším, je úplně v pořádku, že děláme chyby. Avšak proto, abychom se dokola nemotali v začarovaném kruhu, je důležité je reflektovat a zkusit vymyslet možná řešení. Zkuste se na chvíli zamyslet, co v tomto školním roce bylo chybou/chybami, může se to týkat komunikace s rodiči, kolegy, řešení nějakých nepříjemných situací s dětmi, nevhodně vybrané aktivity či čehokoliv, co jste prožili.

Zkuste si tuto situaci rozepsat:

 • co na vaší reakci/vašem chování považujete za chybné
 • jak byste příště k této situaci přistupovali a řešili ji
 • jak se v této oblasti můžete dále zlepšovat (např. další vzdělávání)
 • na koho se v případě potřeby můžete obrátit
 • jak si představujete případnou změnu
 • kdy si opět reflektujete chování/přístup v následujícím školním roce (například po čtvrtletí)

Nakonec si do vychovatelského deníku můžete poznamenat své odpovědi na následující otázky:

 • Jak bych shrnul/a tento školní rok?
 • Co se mi nejvíce povedlo?
 • Co je mou nejsilnější stránkou, díky které jsem v tomto oboru přínosem?
 • Které mé vlastnosti si nejvíce cení děti a rodiče?
 • Jaký je můj nejoblíbenější zážitek s dětmi?
 • V jaké situaci v tomto školním roce jsem se cítil(a) zoufale/plný(á) strachu/špatně?
 • Co mohu udělat pro to, abych se příště v takových to situacích cítil(a) lépe?
 • Za co se chci nejvíce ocenit?
 • V jaké oblasti se mohu více vzdělávat?
 • Jak se mi dařilo věnovat čas psychohygieně? Co pro to udělám v příštím školním roce?

Přeji Vám co nejklidnější poslední týden plný milých vzpomínek na končící školní rok!

Bc. Kristýna Kapounková


Reklama