Nejčastější dotazy z provozu školní družiny – 27 – poznámky a kázeňská opatření

Mohu dávat dětem poznámky do žákovské knížky? Vanessa H. Odpovídá: Filip Sedláček, DiS.(vedoucí vychovatel, šéfredaktor portálu) Pravomoci vychovatele, co do udělování kázeňských opatření jsou žalostné, spíše žádné. Poznámku, která má pro rodiče informativní charakter však nelze dle §21 zák. č. 561/2004 sb. chápat jako kázeňské opatření, jejich udělení vychovatelkou tedy nic nebrání. Poznámky ČŠI o […]

... Více...

Nejčastější dotazy z provozu školní družiny – 14 – vyloučení účastníka ze školní družiny

Lze žáka ze školní družiny vyloučit za soustavné porušování školního řádu? Petra S. Odpovídá: Filip Sedláček, DiS.(vedoucí vychovatel, šéfredaktor portálu) Legislativa nám takovou možnost dává, upozorňuje však, že jde o krajní řešení a podmínky pro vyloučení ze ŠD by měly být zafixovány v řádu školní družiny. „Ředitel může rozhodnout o vyloučení žáka ze ŠD, pokud […]

... Více...