Online nástroje k efektivní práci a spolupráci

V dalším díle seriálu „Efektivní týmové spolupráce“ se zaměříme na možnosti využívání on-line nástrojů k usnadnění nepřímé pedagogické činnosti. Níže naleznete konkrétní tipy pro zefektivnění vaší pedagogické i nepedagogické činnosti a také týmové práce. On-line nástroje pro nepřímou pedagogickou činnost BELLhop V úvodu nemohu opomenout zmínit elektronický systém BELLhop usnadňující bezpečné předávání dětí. Zjednodušení chodu a zvýšení bezpečnosti […]

... Více...

Nejčastější dotazy z provozu školní družiny – 8 – revize RVP aneb informatika ve školní družině?

Chci se zeptat na tipy ohledně ICT ve družině. Nějaké dobré aplikace, weby, nejlépe pro prvňáčky. Jak například jste zahrnuli toto téma do svého RP? Kateřina S. Odpovídá: Filip Sedláček, DiS.(vedoucí vychovatel, šéfredaktor portálu) Revidovaný Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (RVP ZV) školní družinu (jako obyčejně) opomíjí. To, nakolik budeme z revize čerpat a […]

... Více...

Implementace moderních technologií do činností ve školní družině – část 1. – chytrý telefon a tablet

Ačkoliv mnozí z nás z toho nemusí být zcela nadšeni, moderní technologie jsou nedílnou součástí každodenního života dětí již od nejútlejšího věku a hrají zásadní roli v jejich sociálním životě, trávení volného času, ale čím dál častěji i vzdělávání. Je to tak správně? Má tento trend být posilován, nebo se mu máme snažit ze všech […]

... Více...